Giá như in guitar acoustic version maybe one of your loved song. Not only enjoying the music but you can play “Giá như by An Quốc” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

When you are searching for Giá như guitar chords, you just come to the perfect place.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Giá như” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Giá như by An Quốc Guitar Chords

Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G]

[Am] Bước qua bao niềm [F] đau khi tình yêu đã quên [C] mau
Giữ lấy trái [G] tim em như thêm đau dù người không [Am] biết
Em đau anh nào [F] hay, anh đổi thay như xoá [C] bay
Quá đắng [G] cay.

[Am] Em đã nói đã cố quên anh thật [F] nhiều vậy mà sao không [C] thể
Hãy nói đi tại [G] sao anh lí do [Am] gì
Sớm biết có lẽ yêu là [F] ngu ngơ
Đến khi em [C] nhìn lại chỉ là [G] mơ.

ĐK:
[Am] Cho em quay ngược thời [F] gian đi
Quay lại khoảnh [C] khắc ấy, chẳng phải nói câu giá [G] như
[Am] Xin anh, xin một lần [F] thôi anh
Xin một lần [C] quên đi những dối [G] gian.

[Am] Đau thêm, thêm một lần em [F] đau thôi
Không còn gì nữa [C] thật rồi, như ta chưa biết [G] nhau thôi
[Am] Babe, bây giờ mưa đã [F] tạnh và người quay bước [C] rồi
Chỉ còn lại mình [G] em mang theo giấc mơ về [Am] người.
—————–

If you wanna learn An Quốc Giá như guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!