GENZ in guitar acoustic version might be one of the perfect song you liked. Not only hearing the music but you can play “GENZ by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for GENZ guitar chords, you’ve come to the best page.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“GENZ” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

GENZ by Guitar Chords

Mấy thằng [F#m]chỉ nói mà không làm không làm bạn nếu mình không thân
Ăn ta [F#m]ni vào bên trong quần Nhưng trong cốt cách vẫn là nông dân
Nhét kim [F#m]cương vào bên trong hàm Cách tao flex làm sao không xoàng
Follow [F#m]fanpage đúng ông Hoàng Tài khoản tiết kiệm đủ đầy trong Bank
 
Hello my [F#m]friend Handsign my gang
Áo Dirty [F#m]Coins, để mấy em gái lưu trong danh bạ gọi tao là Money Man
Sống [F#m]tốt không có điêu Hóng phốt không có skill
Đóng [F#m]góp không có lương Giống tốt không có build
Sống [F#m]sót nên cứ chill Nhón gót fan cứ kêu
Bóng [F#m]loáng sao thấy ghiền Phóng khoáng fan cứ ill
Số dư tài [F#m]khoản, tao không thèm nhìn nếu muốn collab, thì phải thêm tiền
 
Tao nhai con [F#m]beat, như Mukbang Trên future, be like Mustang
In the ci [F#m]ty, i’m so hot Gangster kính cận, như Gernang
On [F#m]stage with my gang, như Hustlang… huh huh
Tao start up [F#m]âm nhạc từ 12 tuổi, như Sharktank… yah yah
Tao là người [F#m]khiến mày bàn tán, ăn không ngon miệng trên bàn ăn
Body sh [F#m]aming trên bàn cân, keep me on top trên đôi bàn chân
Tao lên [F#m]lớp, tao lên chức Tao lên lương, tao lên đời
Mày nên [F#m]biết, mày lênh đênh Mày lên show, mày quên lời
 
Sống [F#m]tốt không có điêu Hóng phốt không có skill
Đóng [F#m]góp không có lương Giống tốt không có build
Sống [F#m]sót nên cứ chill Nhón gót fan cứ kêu
Bóng [F#m]loáng sao thấy ghiền Phóng khoáng fan cứ ill
 
Tao đang [F#m]lướt lướt trên con beat xong tao đi thu
I’m speed [F#m]up lao đi nhanh trên vario
Tụi tao [F#m]Ký đầu fan tháng 8 như Mario
Mang âm [F#m]thanh từ Đông Nam Á Sang Mexico
Quá khứ đau [F#m]buồn anh đã xóa
Là Vì gen [F#m]tốt ai cũng muốn hốt đem về mã hóa
Anh là Anh là AT [F#m]M các em ghệ như máy bào
Họ gọi anh cá thể vượt [F#m]trội nên cướp gen anh để cấy vào
 
Đổi chất [F#m]xám lụm thêm tiền nên ráng get some more
[F#m]Ráng làm nên trò chứ không ăn cám về chăn bò Yeah
[F#m]Got damn got damn im not friend not friend
làm ra [F#m]những âm thanh so lit biến thành hot trend trend
[F#m]Khi ta lên trên tivi ghi tên mình lên trên trang wiki
[F#m]tuy im just a mini now they are they wanna be me
[F#m]Lan toả tinh thần hiphop Phong cách nghe mà văn học
[F#m]Tao đến không phải thay thế Đơn giản tre già măng mọc
—————–

If you want to learn GENZ guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

For your info, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!