Game over in ukulele acoustic version can be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Game over by Trương Lê Sơn” using ukulele too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you need to understand its ukulele chords.

If you are searching for Game over ukulele chords, you already come to the right page.

Yes, ukulele is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple ukulele will feel to play the song.

“Game over” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Game over by Trương Lê Sơn ukulele Chords

1. Cố quên em [Em] đi để đời [F#m7b5] ta [B7]bớt ưu [Em] phiền
Cố quên em [Am] đi một cuộc [B7] tình sai lầm [Em] em hỡi
Vì ta [E] đã cho nhau yêu [Am] thương vội vã
Vì ta [C] đến bên nhau chỉ [F#7] là cuộc vui mà [B7] thôi
 
2. Phải quên em [Em] đi vì cuộc [F#m7b5] vui [B7]nào rồi cũng [Em] tàn
Phải quên em [Am] đi vì tình [D] sầu tình càng nhung [G] nhớ
Dù chôn [E7] giấu trong tim yêu [Am] thương lầm lỡ
Dù giấu [C] kín trong tim cuộc [F#7] tình oan trái người [B7] ơi
 
ĐK: Một trò [Em] chơi kết thúc một cuộc tình kết thúc
Khi anh nhận [Am6] ra em đang dối [Am]lừa
Từ đầu [D] anh đã biết chuyện tình không lối thoát
Chỉ đùa [C] vui cho qua phút [B7] giây
Vậy mà [E7] sao tương tư nhớ [Am] em từng đêm
Đùa làm [C] chi để giờ [F#7] đây đớn [B7] đau
 
Một trò [Em] chơi kết thúc một cuộc tình kết thúc
Sau bao ngày [Am6] đam mê trong vũng [Am] lầy
Dù lòng [D] đau em hỡi đành lòng thôi quay bước
Kỷ niệm [C] xưa thôi xin hãy [B7] quên
Tàn cuộc [E7] chơi trong ta chỉ xót [Am] xa mà thôi
Vì mình [C] đã sai [B7] lầm ngay từ [Em] đầu
—————–

If you want to study Trương Lê Sơn Game over ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of musics, and each of them is easy to learn.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords in this page.
Searching for another ukulele chords? Simple .. just use search button in this web, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!