Em Vẫn Còn Yêu in guitar acoustic version may be one of your liked music. Not only enjoying the song but you can play “Em Vẫn Còn Yêu by Hoàng Nam” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Em Vẫn Còn Yêu guitar chords, you’ve visit to the right place.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Em Vẫn Còn Yêu song.

“Em Vẫn Còn Yêu” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em Vẫn Còn Yêu by Hoàng Nam Guitar Chords

[Em]Ngày xưa anh thường [Am]nói với em [B7]xin nguyện được yêu chỉ [Em]mỗi riêng em .
[Em]Tình yêu đó tựa [Am]như giấc mơ [D]cho từng đêm em [G]nhung nhớ
[Am]Dẫu có lúc mong [B7]chờ, [Em]dẫu có lúc hững [Em/C#]hờ…
[Am]Vẫn ước muốn bên [F#m7b5]nhau cho đến [B7]ngàn sau .
 
[Em]Rồi anh đi làm [Am]em đớn đau bao [B7]muộn sầu bao nước [Em]mắt đêm thâu.
[Em]Từng đêm vắng từng [Am]đêm nhớ anh đâu [D]rồi vòng tay êm [G]ấm .
[Am]Nhớ những phút bên [B7]nhau, nhớ [Em]tiếng nói ban [Em/C#]đầu.
[Am]Những kí ức muộn [F#m7b5]sầu, em [B7]đành chôn dấu !!
 
Vì sao anh [Em]nỡ bước đi, dù biết trái tim em [Am]vẫn yêu người.
[D]Những dấu yêu ngày đó cũng như một [G]giấc mơ qua .
Sao [Am]em vẫn cứ mong [B7]chờ , từng [Em]đêm lại càng nhung [Em/C#]nhớ.
Bóng [F#m7b5]dáng anh yêu thương [B7]nhớ anh [Em]vô bờ.
 
CHORUS 2
Vì sao anh [Em]nỡ bước đi, dù biết trái tim em [Am]vẫn yêu người.
[D]Những dấu yêu ngày đó cũng như một [G]giấc mơ qua .
Bao [Am]nhiêu đắm say [B7]bên người , giờ [Em]chỉ còn lại đêm [Em/C#]cuối.
Nước [Am]mắt em rơi [F#m7b5]trong những đêm đầy [B7]vơi …
 
Còn lại bao [Em]dĩ vãng bao hạnh phúc,chắc anh giờ [Am]đã quên rồi…
[D]Cứ trách nhau hờ hững ước mơ [G]giờ cũng xa xôi…
Sao [Am]em vẫn cứ mong [B7]chờ , từng [Em]đêm lại càng nhung [Em/C#]nhớ.
Bóng [F#m7b5]dáng anh yêu thương [B7]nhớ anh [Em]vô bờ.
—————–

If you wanna study Hoàng Nam Em Vẫn Còn Yêu guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!