Em ước mong sao in guitar acoustic version may be one of the best music you liked. Not only hearing the song but you can play “Em ước mong sao by Lê Cát Trọng Lý” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Em ước mong sao guitar chords, you just visit to the right site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that music.

“Em ước mong sao” guitar chords has Blues rhythm and included in “” album.

Em ước mong sao by Lê Cát Trọng Lý Guitar Chords

1. [D] Em ước mong [Bm] sao
Bầu [G] trời chẳng đen bóng [A] mây
[D] Em ước mong [Bm] sao
Trẻ [G] thơ đừng vương bão [A] giông
[Bm] Vì em [D] biết chân [G] trời đang [A] khép
[Bm] Vì em [D] biết nỗi [G] đau nghiệt [A] ngã

2. [D] Em ước mong [Bm] em
Giống [G] như bạn em đấy [A] thôi
[D] Lên lớp vui [Bm] ca
Hát [G] vang mùa xuân trẻ [A] thơ
[Bm] Nhìn ai [D] nấy cũng [G] đều khôn [A] lớn
[Bm] Còn em [D] hát một [G] mình trong [A] đêm

ĐK: [D] Cánh én đêm [Bm] đông, [D] Cánh én bay [Bm] lạc
[D] Cánh én đi [Bm] tìm [G] niềm nương [A] náu
[D] Cánh én nô [Bm] đùa, [D] cánh én mơ [Bm] mộng
[D] Cánh én tin [Bm] vào [G] ngày tươi [A] sáng

([D] Lá lá la [Bm] là lá la [D] la
Lá lá la [Bm] là lá la [D] la
Lá lá la [Bm] là, [G] là là [A] la) x 2

3. [D] Em ước mai [Bm] đây
Trẻ [G] thơ đừng đau giống [A] em
[D] Em ước mai [Bm] đây
Xây [G] nhà tình thương chở [A] che
[D] Em ước mong [Bm] sao …
… uhm [G] uhm … uhm [A] uhm.
—————–

If you want to study Lê Cát Trọng Lý Em ước mong sao guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!