Em trong kỷ niệm in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Em trong kỷ niệm by Tường Quân” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

If you are searching for Em trong kỷ niệm guitar chords, you already come to the perfect website.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Em trong kỷ niệm music.

“Em trong kỷ niệm” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em trong kỷ niệm by Tường Quân Guitar Chords

1. Nhìn ngôi [Em] sao đang nhẹ rơi anh nhớ [D] thương một người
Mà dường [C] như đã [D] xa vắng đi tiếng [G] cười
Ngồi trong [Em] đêm anh lại nghe khúc hát [D] xưa êm đềm
Làm con [C] tim anh cứ [D] nhớ em nhiều [Em] thêm

2. Ngày xưa [Em] ta bên cạnh nhau ấm áp [D] sao những lúc ban đầu
Mà giờ [C] đây em đã [D] đi cách xa chốn [G] này
Tưởng rằng [Em] em luôn kề bên hơi ấm [D] xưa em còn đây
Giờ cơn [C] gió rét đi [D] qua anh lạnh [Em] thêm.

ĐK:
Chiếc lá [C] vàng nhẹ nhàng [D] rơi làm anh [Bm] nhớ đến một [Em] người
Những kỷ [C] niệm mà dường [D] như anh chẳng phai [G] phôi
Ánh trăng [C] buồn cùng vì [D] sao sẽ theo [Bm] bước em nơi [Em] nào
Sẽ sưởi [C] ấm những yêu [D] thương dạt [Em] dào.

Vẫn nhớ [C] hoài ngày đầu [D] tiên mà anh [Bm] biết không thể [Em] quên
Cứ đi [C] tìm lại từng [D] giây phút ấm [G] êm
Cứ âm [C] thầm lại từng [D] đêm về nơi [Bm] phố xưa êm [Em] đềm
Để mong [C] một lần có [D] em trong kỷ [Em] niệm.
—————–

If you wanna learn Tường Quân Em trong kỷ niệm guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

For your info, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!