Em thật là ngốc played in guitar may be one of your favourite song. Not only enjoying the music but you can play “Em thật là ngốc by Lê Bảo Bình” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Em thật là ngốc guitar chords, you just visit to the right site.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Em thật là ngốc song.

“Em thật là ngốc” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em thật là ngốc by Lê Bảo Bình Guitar Chords

Vòng hợp âm: [C] [D] [Bm] [Em]

1. Đừng khóc [C] nữa hãy nín đi em [D] ơi
Vì giờ [Bm] đã có anh ở đây [Em] rồi
Nỗi buồn [C] nào rồi cũng sẽ qua [D] thôi
Vì anh [Bm] biết em khổ đau cũng nhiều [Em] rồi.

2. Đừng bận [C] tâm đến người đấy [D] nữa
Đừng khổ [Bm] đau vì người đấy [Em] nữa
Cuộc tình [C] này anh nghĩ em nên [D] dừng lại
Vì họ [Bm] đã có một người thứ [Em] hai.

ĐK:
Em thật là [C] ngốc để cố chấp yêu một [D] người
Mà người ấy [Bm] đâu có mang cho em niềm [Em] vui
Vậy tại [C] sao phải cố yêu [D] nhau
Để rồi mang cho [Bm] nhau thêm những nỗi [Em] đau.

Đừng nên hoang [C] phí tình cảm chân [D] thành
Dành cho một người [Bm] đã không biết trân [Em] trọng
Hãy [C] quên đi em ơi, để [D] nỗi đau sẽ
Theo gió [Bm] mây bay về cuối [Em] trời.
—————–

If you want to be master of Lê Bảo Bình Em thật là ngốc guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!