Em ở đâu played in guitar might be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Em ở đâu by Chí Tài” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Em ở đâu guitar chords, you’ve come to the best page.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Em ở đâu music.

“Em ở đâu” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Em ở đâu by Chí Tài Guitar Chords

1. Màn đêm [Bm] đã buông dần đèn hiu [Em] hắt cô quạnh
Nhớ [A] em anh muốn thét lên trong đêm [D] dài
Nằm nhớ [Bm] những kỷ niệm gặp nhau [Em] phút ban đầu
Mắt [A] em ôi đôi mắt [F#7] ấy anh về nhớ [Bm] nhung

ĐK: Em ở [Bm] đâu giờ này em ở [Em] đâu
Trong lòng [A] anh từng ngày vẫn nhớ [D] thương em
Em ở [G] đâu ngồi buồn nhìn ánh sao [C#m] đêm
Trên đường [F#m] khuya một [G] mình lặng bước trong [F#7] mưa

Em ở [Bm] đâu giờ này em ở [Em] đâu
Ôi nụ [A] hôn nồng nàn ngày ấy [D] trao nhau
Nhưng giờ [G] đây một mình phòng vắng đơn [C#m] côi
Đêm từng [F#7] đêm gọi thầm gọi mãi tên [Bm] em

2. Màn đêm [Bm] đã buông dần đèn hiu [Em] hắt cô quạnh
Nhớ [A] em anh muốn thét lên trong đêm [D] dài
Nằm nhớ [Bm] những kỷ niệm gặp nhau [Em] phút ban đầu
Mắt [A] em ôi đôi mắt [F#7] ấy anh về nhớ [Bm] nhung

Em ở [Cm] đâu giờ này em ở [Fm] đâu
Anh ngồi [Bb] đây từng dòng nhạc viết [Eb] đến em
Phương trời [Ab] xa tình này sẽ mãi không [Dm] phai
Trao về [Gm] em một người mà anh [Cm] trót yêu
Anh [Ab] đã yêu anh sẽ [Fm] mãi yêu [Cm] em
—————–

If you wanna study Chí Tài Em ở đâu guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!