Em Làm Bác Sĩ in guitar acoustic version may be one of your liked music. Not only hearing the song but you can play “Em Làm Bác Sĩ by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Em Làm Bác Sĩ guitar chords, you have visit to the right web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Em Làm Bác Sĩ music.

“Em Làm Bác Sĩ” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em Làm Bác Sĩ by Guitar Chords

Căn chồi thật [G]xinh em sẽ [D]làm trạm xá trong [Em]vườn
Ai là bệnh [G]nhân ai đau [Em]ốm mời hết vô [Am]đây
Ai ho ai [G]sốt ai [D]có nhức đầu sổ [Em]mũi cảm cúm
Hãy ghi tên [Am]vào em đây [D]sẽ khám điều trị [G]ngay.
 
Nhe hàm răng [G]coi chiếc răng [D]này mẻ mất một miếng [Em]rồi
Trám liền một [G]khi về bơn [Em]bớt ăn kẹo nghe [Am]chưa
Nhớ nghe mỗi [G]sáng dậy [D]sớm hãy nhớ đánh [Em]răng bạn nhé
Đánh trong lẫn [Am]ngoài đánh thật [D]kỹ để ngừa sâu [G]răng.
—————–

If you wanna learn Em Làm Bác Sĩ guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

For your info, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!