Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) played in guitar might be one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) by Khắc Hưng” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) guitar chords, you’ve come to the right place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) song.

“Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST)” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) by Khắc Hưng Guitar Chords

Verse 1:
Là ánh [A] nắng vuốt ve hôn lên tóc anh nhẹ [F#m] nhàng
Là cơn [D] gió khẽ đưa hương thơm dịu dàng lướt [E] qua
Là trời [A] xanh rất cao bao nhiêu đám mây khẽ [F#m] trôi
Là hàng [D] cây hát ru xôn xao từng nhịp bước [E] chân
 
Pre-chorus:
Là một thế [A] giới thật tuyệt vời, [F#m] những phút giây thật tuyệt vời
Được [D] sánh đôi cùng với em như vậy [E] thôi
Và thật may [A] mắn khi bên đời, [F#m] đã có em luôn tươi cười
Chỉ [D] muốn gần bên cạnh em yêu sớm [E] tối
 
Chorus:
Vì em là [D] tất cả, là người mà [C#m] anh yêu mãi [F#m] đấy
Vì em là [D] tất cả, và tình này [C#m] trao em thật [F#m] thà
Vì em là [D] tất cả, chẳng cần một [C#m] ai thay thế [F#m] nữa
Vì [Bm] trong lòng anh chỉ yêu mình em [E] baby!
 
[A] | [F#m] | [D] | [D] | [A] | [F#m7] | [D] | [D]
 
Verse 2:
Là [A] đôi mắt nâu trong veo nhìn anh [F#m] mỗi ngày
Là [D] đôi cánh tay ôm anh thật chặt mỗi [E] đêm
Là [A] những chiếc hôn đôi môi người trao rất [F#m] mềm
Là [D] những khát khao trong anh giờ đây có [E] em
 
Pre-chorus:
Là một thế [A] giới thật tuyệt vời, [F#m] những phút giây thật tuyệt vời
Được [D] sánh đôi cùng với em như vậy [E] thôi
Và thật may [A] mắn khi bên đời, [F#m] đã có em luôn tươi cười
Chỉ [D] muốn gần bên cạnh em yêu sớm [E] tối
 
Chorus:
Vì em là [D] tất cả, là người mà [C#m] anh yêu mãi [F#m] đấy
Vì em là [D] tất cả, và tình này [C#m] trao em thật [F#m] thà
Vì em là [D] tất cả, chẳng cần một [C#m] ai thay thế [F#m] nữa
Vì [Bm] trong lòng anh chỉ yêu mình em [E] baby!
 
Vì em là [D] tất cả, trọn một đời [C#m] trao em mãi [F#m] mãi
Vì em là [D] tất cả, là người cùng [C#m] đi chung đoạn [F#m] đường
Vì em là [D] tất cả, chẳng cần một [C#m] ai thay thế [F#m] nữa
Vì [Bm] trong lòng anh chỉ yêu mình em [E] baby!
 
[D] | [F#] | [D] | [C#] | [C#] | [F#m] | [B] | [E]
 
Pre-chorus:
Là một thế [D] giới thật tuyệt vời, [C#m] những phút giây thật [F#m]tuyệt vời
Được [D] sánh đôi cùng với em như vậy [C#m] thôi
Và thật may [D] mắn khi bên đời, [C#m] đã có em luôn [F#m]tươi cười
Chỉ [Bm] muốn gần bên cạnh em yêu sớm [A] tối
 
Lên 1/2 cung:
 
Chorus:
Vì em là [D#] tất cả, là người mà [Dm] anh yêu mãi [Gm] đấy
Vì em là [D#] tất cả, và tình này [Dm] trao em thật [Gm] thà
Vì em là [D#] tất cả, chẳng cần một [Dm] ai thay thế [Gm] nữa
Vì [Cm] trong lòng anh chỉ yêu mình em [F] baby!
 
Vì em là [D#] tất cả, trọn một đời [Dm] trao em mãi [Gm] mãi
Vì em là [D#] tất cả, là người cùng [Dm] đi chung đoạn [Gm] đường
Vì em là [D#] tất cả, chẳng cần một [Dm] ai thay thế [Gm] nữa
Vì [Cm] trong lòng anh chỉ yêu mình em [F] baby!
 
[D#] | [D#] | [D#] | [D]
 
Vì em là [D#] tất cả [Dm] [Gm], Vì [D#] trong lòng anh chỉ yêu mình em [F] baby! [Bb]
—————–

If you want to learn Khắc Hưng Em Là Tất Cả (Chờ Em Đến Ngày Mai OST) guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!