Em không muốn khóc nữa played in guitar might be one of the good song you liked. Not only hearing the music but you can play “Em không muốn khóc nữa by Khánh Đơn” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Em không muốn khóc nữa guitar chords, you already visit to the best site.

Yes, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Em không muốn khóc nữa” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em không muốn khóc nữa by Khánh Đơn Guitar Chords

[Dm] Em không biết đây là [Bb] lần thứ mấy
Em [C] đã thứ tha cho anh [Am] những sai lầm
[Dm] Em không nhớ đây là [Bb] lần bao nhiêu
[C] Anh nói xin lỗi với [A7] em

[Dm] Em đã khóc cho dù [Bb] người có lỗi
Không [C] phải là em, do em [Am] quá yêu người
[Dm] Nhưng em biết đây là [Bb] lần sau cuối
[E7] Em còn [Am] ở bên [Dm] cạnh anh

Ngày mai em sẽ [Dm] bước ra đi
Cho [C] dẫu tim em [Gm] vẫn yêu anh
Yêu [Dm] anh rất nhiều
Mà tình [Bb] anh mong manh
Nên không [C] thể giữ chân em [A7] lại

Vì anh em đã [Dm] khóc bao đêm
Khi [C] biết tim anh
[Gm] dối gian em phải [Dm] đâu một lần
Đành vậy [Bb] thôi em đi
Để [C] em không khóc [Am] nữa vì [Dm] anh
—————–

If you wanna study Khánh Đơn Em không muốn khóc nữa guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!