Em đừng như thế played in guitar might be one of your loved song. Not only enjoying the song but you can play “Em đừng như thế by Vương Anh Tú” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are searching for Em đừng như thế guitar chords, you already come to the perfect web site.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Em đừng như thế music.

“Em đừng như thế” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em đừng như thế by Vương Anh Tú Guitar Chords

1. Đừng như [C] thế mà, đừng tỏ ra lắng [G] lo
Đến khi [F] anh đi thì [G] em phải thật [C] vui đó
Là anh [F] quyết buông tay [G] em, chỉ vì [Em] muốn thấy em [Am] cười
Đừng [Dm] đắn đo về [G] anh.

2. [C] Bao lâu nữa mới quên được [G] nhau
Khoé mi [F] lau đi chỉ [G] mong em được [C] như ý
Là em [F] bước đi trước [G] mà, là em [Em] muốn thế kia [Am] mà
Hạnh [Dm] phúc bên người [G] ta.

ĐK:
Từ ngày [C] biết anh trở thành người thứ [G] ba
Chịu tổn [Am] thương bao nhiêu anh cũng chẳng [Em] nói ra
Em yêu [F] ai? là anh đến trước [C] mà
Tại sao [Dm] em yêu anh ta đến quên [G] anh.

Đừng xin lỗi [C] anh, đừng tỏ ra đớn [G] đau
Vì chính [Am] em chia tay anh chọn người [Em] đến sau
Kết thúc [F] rồi! tình ta tan nát [C] rồi!
Chặng đường [Dm] mới em cùng với ai thật [G] vui và quên [C] anh.
—————–

If you want to be master of Vương Anh Tú Em đừng như thế guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!