Em Đừng Khóc played in guitar maybe one of the good music you loved. Not only hearing the song but you can play “Em Đừng Khóc by Chillies” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Em Đừng Khóc guitar chords, you’ve come to the right website.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the music.

“Em Đừng Khóc” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em Đừng Khóc by Chillies Guitar Chords

[Bb]Tối em vội lên trên [C]chuyến xe về nơi thiên [Am]đường [Dm]- [C]
[Bb]Mắt em chợt cay khi [C]nhớ một người từng [Am]thương [Dm]- [C]
[Bb]Kính xe vừa thay áo [C]mới sau cơn mưa [Am]rào [Dm]- [C]
[Bb]Tay em vội lau những [C]xót xa trên má [F]đào
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu tình mình [C]chưa thành hình hài
Em đừng [Dm]khóc, nều mình hẹn [F]không ngày gặp lại
Em đừng [Bb]khóc, nếu ta chưa [C]thấy được cầu vồng sau [Dm]nhiều cơn mưa
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu một ngày [C]không là nụ cười
Em đừng [Dm]khóc, nếu lòng mình [F]đau vì một người
Em đừng [Bb]khóc
 
[Bb]Tối nay lại là đêm [C]trắng em lặng yên trong [Am]phòng [Dm]- [C]
[Bb]Mắt em là mây xuôi [C]đến chân trời hừng [Am]đông [Dm]- [C]
[Bb]Đếm theo một hai ba [C]bốn không còn ai và [Am]em nghe tim mệt [Dm]nhoài
[Bb]Tính xem thời gian em [C]có bao nhiêu còn lại [F]
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu tình mình [C]chưa thành hình hài
Em đừng [Dm]khóc, nều mình hẹn [F]không ngày gặp lại
Em đừng [Bb]khóc, nếu ta chưa [C]thấy được cầu vồng sau [Dm]nhiều cơn mưa
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu một ngày [C]không là nụ cười
Em đừng [Dm]khóc, nếu lòng mình [F]đau vì một người
Em đừng [Bb]khóc [C]
Và em đừng khóc [F]
 
Vòng solo: [Bb]- [C]- [Dm]- [F]
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu tình mình [C]chưa thành hình hài
Em đừng [Dm]khóc, nều mình hẹn [Am]không ngày gặp lại
Em đừng [Bb]khóc, nếu ta chưa [C]thấy được cầu vồng sau [Dm]nhiều cơn mưa
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu một ngày [C]không là nụ cười
Em đừng [Dm]khóc, nếu lòng mình [Am]đau vì một người
Em đừng [Bb]khóc [C]
Và em đừng khóc [F]
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu tình mình [C]chưa thành hình hài
Em đừng [Dm]khóc, nều mình hẹn [F]không ngày gặp lại
Em đừng [Bb]khóc, nếu ta chưa [C]thấy được cầu vồng sau [Dm]nhiều cơn mưa
 
Em đừng [Bb]khóc, nếu một ngày [C]không là nụ cười
Em đừng [Dm]khóc, nếu lòng mình [F]đau vì một người
Em đừng [Bb]khóc
Và em đừng khóc [F]
 
Out: [Bb] [C] [Dm]
—————–

If you want to learn Chillies Em Đừng Khóc guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!