Em Đừng Đi in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Em Đừng Đi by Nguyễn Hoàng Tôn” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are looking for Em Đừng Đi guitar chords, you already visit to the best web.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Em Đừng Đi music.

“Em Đừng Đi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em Đừng Đi by Nguyễn Hoàng Tôn Guitar Chords

Note: Capo 6
[Am]Trong cơn mơ anh đang đi tìm em
Cố [Em]níu lấy những thứ thuộc về em
Nhưng [F]giờ đây, không [G]thể nào có em…[E7] …bên đời
[Am]Anh miên man u mê trong câu [F]hát
[G]Nhặt lại từng mãnh tình đã vỡ [Em]nát, với đôi tay [Am]này
Dù rằng, điều [Dm]đó chỉ là hư [Am]vô.
 
Đông [F]sang khi thu chưa [G]về
Quanh [Em]đây, chỉ thêm tái [Am]tê, vì ai
[F]đã chẳng còn nhớ [G]câu thề ngày [C]xưa ấy
Nhiều lần [F]đã cố gắng quên [G]đi
Nhiều lần [Am]nghĩ cũng chẳng được gì
Vậy mà [F]trong lòng này không thể ngừng nghĩ [E7]suy
 
Này em ơi đừng [Am]đi, xin đừng đi
Khi nơi [F]đây chỉ có mỗi [G]anh, với anh đang chờ [Em]mong
Chờ trong những [F]tháng ngày dài Vượt qua những [C]nỗi mệt nhoài
Mong [E7]chờ cuộc tình phôi phai
 
Em đi về [Am]nơi phương trời kia bơ [F]vơ nào biết
Chỉ [G]anh đau đớn vô [Em]cùng
Cuộc tình mãi [F]mãi trôi qua chỉ bão còn bão [Dm]tố phong ba
Đừng [Em]đi hãy quay [Am]trở về
[F]Em đừng [G]đi và [Em]hãy quay trở [Am]về
—————–

If you want to be master of Nguyễn Hoàng Tôn Em Đừng Đi guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!