Em Đã Yêu Anh played in guitar might be one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Em Đã Yêu Anh by Võ Thiện Thanh” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are looking for Em Đã Yêu Anh guitar chords, you’ve come to the perfect web site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Em Đã Yêu Anh” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em Đã Yêu Anh by Võ Thiện Thanh Guitar Chords

Nhịp 2/4
 
[Am]…Đường về chiều nay lang thang mây [G]trắng, mây trắng bay
[Am]…Đường về chiều nay lang thang cơn [G]gió cơn gió,
Gió lay cành [F]la đà cành [Dm]la đà, từng [E]chiếc lá bay xa
Gió lay chiều [F]la đà chiều [Dm]la đà, từng [E]mái tóc trôi [Am]xa
 
[Am]…Đường về chiều nay lang thang em [G]nhớ, em nhớ anh
[Am]…Đường về chiều nay nghiêng nghiêng con [G]nắng, con nắng
Nắng xuyên từng [F]con đường, từng [Dm]bóng cây tựa [E]những thân ai
Nắng soi vào [F]mắt em làm [Dm]sáng lên niềm [E]nhớ thương ai[Am]..
 
ĐK:
 
[Dm]…Nhắn với đôi chim trên cao cùng làn [G]gió lao xao lao xao
Rằng em [C]đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười [F]đó,
vấn [E]vương con tim [Am]em..[Dm]…
Nhắn với mây bay lang thang cùng vạt [G]nắng nghiêng nghiêng dịu dàng
Rằng em [C]đã, đã yêu anh, yêu từng lời [F]nói thiết [E]tha bao hôm [Am]nào
 
[Am]…Một ngày vừa lên xinh tươi tia[G]nắng tia nắng mai
[Am]…Và niềm chờ mong bao đêm như [G]nắng, như nắng
Nắng lên từng [F]con đường, từng [Dm]con đường, ngày [E]mới phố đông vui
Nắng lên từng [F]mái nhà màu [Dm]ngói tươi, đàn [E]sẻ đang líu [A]lo
 
[Am]…Một ngày vừa lên thênh thang cơn [G]gió qua phố đông
[Am]…Và niềm chờ mong bao đêm như [G]gió, như gió
Gió sông tràn [F]phố phường, từng [Dm]con đường, làm [E]áo trắng tung bay
Gió sông tràn [F]qua nhà làm [Dm]rớt rơi từng [E]chiếc lá bay [Am]xa.
—————–

If you wanna be master of Võ Thiện Thanh Em Đã Yêu Anh guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Want to play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!