Em còn nhớ Huế không played in guitar may be one of the good song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Em còn nhớ Huế không by Trần Quang Lộc” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are looking for Em còn nhớ Huế không guitar chords, you just visit to the perfect website.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play the song.

“Em còn nhớ Huế không” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em còn nhớ Huế không by Trần Quang Lộc Guitar Chords

1. Em [G] chừ, em [D] chừ gửi bóng nơi [G] mô [Bm]
Cầu bao nhiêu [Em] nhịp, em [D] còn, còn nhớ [Am] không
Sông Hương, sông [Em] Hương nước chảy êm [Bm] đềm
[C] Giọng hò mái [Am] nhịp ngân [A] dài nỗi nhớ [D] thương.

2. Em [G] còn, em [D] còn nhớ Huế không [G] em [Bm]
Đường vô thành [Em] nội mát [D] rượi cả bước [Am] chân
Vân Lâu, Vân [Em] Lâu bên đợi bên [Bm] chờ
[C] Thuyền về Vỹ [Am] Dạ hai [D] bờ nghe lá [G] reo.

ĐK:
Huế [C] ơi! Ơi Huế [G] ơi!
Nhớ tiếng dạ [Em] thưa của [Am] em răng ngọt [D] lịm
Nhớ nón nghiêng [C] nghiêng che đôi [Bm] má em [Am] hồng
[Em] Nhớ nắng sân trường áo [Bm] như bướm [C] lượn
[A] Anh ngẩn ngơ [D] ngồi, dạo khúc Nam [G] Bình.

3. Em [G] chừ, em [D] chừ gởi bóng nơi [G] mô [Bm]
Đường xưa phố [Em] nhỏ, mơ [D] hoài, một bóng [Am] em
Ai đi, ai [Em] đi không hẹn quay [Bm] về
[C] Cho thương nhớ [Am] thỏa tấm [D] lòng bao ước [G] mơ.
—————–

If you wanna learn Trần Quang Lộc Em còn nhớ Huế không guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!