Em có về Nam Trực quê anh in guitar acoustic version can be one of the perfect song you loved. Not only hearing the music but you can play “Em có về Nam Trực quê anh by Thanh Hà” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Em có về Nam Trực quê anh guitar chords, you have come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Em có về Nam Trực quê anh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em có về Nam Trực quê anh by Thanh Hà Guitar Chords

Intro: [Am][F]-[Am][Dm]-[G][C]-[G][E7]
[Am][F]-[Am][Dm]-[G][C]-[G][Am] – [G][Am]

1. Em có muốn về [Am] thăm cả đồng hoa đào [F] thắm?
Em có muốn về [Am] thăm những [A] làng cây quê [Dm] anh?
Ở Nam Toàn, Điền [C] Xá, cây thì đẹp như [G] tranh.
Những con đường chạy [Em] quanh với những dòng sông [Am] xanh [G][Am]

2. Nằm ở giữa sông [Am] Hồng, sông Đào xanh [F] xanh
Nam Trực quê hương [C] anh qua cầu đò Quan là [Em] tới
Tây Chân phủ tên [G] xưa, đất học tự bao [Dm] đời
Đền Quan Trạng vẫn đây tuổi mười ba ghi [C] danh
Xuân về rồi em [G] ơi, có về Nam Trực [Am] cùng anh? [G][Am]

ĐK: Đường bây giờ rộng [C] thênh thang
Hoa lúa thì đẹp [D] như tranh
Em vui cùng anh đi [G] chợ viếng xuân
Mua cây rồi hoa em cười gì [D] sao vui thật vui
[C] Tiếng trống hội đang [Am] rộn vang
Em lạc anh giữa [D] chợ đông
Anh đi tìm em, trách [G] em mãi mê
Em cứ mãi xem, xem hội [Am] vui

3. Em có nghe gì [Am] không rộn ràng tiếng [F] máy?
Bên Đổng Côi, Vân [C] Tràng luyện thép ngày êm
[Dm] Xuân về trên quê anh, tay [Am] em nhành hoa [C] thắm.
Em cười và em [G] nói: “Năm sau em lại [Em] về, lại [E] về thăm quê [Am] anh”.
—————–

If you want to be master of Thanh Hà Em có về Nam Trực quê anh guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!