Em Chờ Anh Trở Lại in guitar acoustic version may be one of the best music you liked. Not only hearing the music but you can play “Em Chờ Anh Trở Lại by Hoàng Nguyên” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Em Chờ Anh Trở Lại guitar chords, you have come to the right web site.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Em Chờ Anh Trở Lại song.

“Em Chờ Anh Trở Lại” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Em Chờ Anh Trở Lại by Hoàng Nguyên Guitar Chords

Hôm nào [C] chúng mình ngồi với nhau
Vầng [F]trăng lặng [Dm]lẽ soi hai mái đầu
Có [G]vì sao lạc vào mắt [F]biếc
Ngước lên nhìn [C]nhau
Anh thì [G]thầm
Ngàn năm [Dm]sau
Mắt em còn [C]sâu?
 
Bây giờ – Bây giờ – mình cách chia
Vì đâu? Vì đâu ? lứa đôi chia lìa
Bây giờ, ai một mình chiếc bóng
Vẫn mong chờ ai, nhớ thương nhiều
Nhìn đăm đăm – Thấy đâu người yêu ?!
 
Ngày anh ra [F]đi, đường nắng chưa phai[Em] mầu
Dòng sông chia [Am]ly, lờ lững chưa hoen [Dm]sầu
Ngờ đâu chân [Am]anh, lạc bước khi qua cầu
Chiều nay bâng[Dm] khuâng, chợt xót thương đời [G]nhau
 
Ngày anh ra [F]đi, rặng liễu chưa xanh [Em]mầu
Mà nay bên[Am] sông, liễu khuất bến giang [Dm]đầu !
Mười mấy năm qua [G]rồi …
Còn gì [Dm]đâu?Còn gì [Am]đâu?
Có chăng là đớn [C]đau !
 
Em chờ – anh trở lại chốn đây
Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy
Em chờ – anh tìm về lối cũ
Có em còn đây
Bên sông này
Đợi chờ ai …
…… bế trong vòng tay …
—————–

If you wanna study Hoàng Nguyên Em Chờ Anh Trở Lại guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just click search button in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!