Em, Chiếc Lá Và Tôi played in guitar may be one of the best song you loved. Not only hearing the song but you can play “Em, Chiếc Lá Và Tôi by Phạm Anh Khoa” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Em, Chiếc Lá Và Tôi guitar chords, you just come to the perfect place.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play the music.

“Em, Chiếc Lá Và Tôi” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Em, Chiếc Lá Và Tôi by Phạm Anh Khoa Guitar Chords

Tình yêu như chiếc [G]lá
Khi lá khô lá bay về [D]trời
Mang theo những ưu [Em]phiền
Ánh mắt em hay làn gió [D]trời
 
Rồi một cơn giông tố [G].
Đã nổi lên cuốn lá xanh về [D]trời
Lá chưa kịp [Em]khô đã phải bay [D]xa
 
Rồi một ngày chồi non [G]nhú trên cành
Mênh [Eb]mang trong nắng [F]mai
Xinh [Eb]tươi như mắt [F]em
Cho [Eb]thêm bao lá [F]xanh đón chào một ngày [B7]mới
 
Và giờ đây em [G]đã
Nói với tôi câu nói yêu mong [D]chờ
Tim thao thức ngỡ [Em]ngàng
Muốn nói yêu bao điều quanh [D]mình
 
Nàng đẹp như chiếc [G]lá
Chiếc lá xanh lá xanh trên [D]cành
Lá xanh được [Em]yêu
Và lá mãi mãi sẽ [D]không úa [G]vàng.
 
(Giang tấu)
 
Rồi một ngày chồi non [G]nhú trên cành
[Eb]Mênh mang trong nắng [F]mai
[Eb]Xinh tươi như mắt [F]em
[Eb]Cho thêm bao lá [F]xanh đón chào một ngày [B7]mới
 
Và giờ đây em [G]đã
Nói với tôi câu nói yêu mong [D]chờ
Tim thao thức ngỡ [Em]ngàng
Muốn nói yêu bao điều quanh [D]mình
 
Nàng đẹp như chiếc [G]lá
Chiếc lá xanh lá xanh trên [D]cành
Lá xanh được [Em]yêu
Và lá mãi [D]mãi sẽ không úa [G]vàng.
 
Rồi một ngày chồi non [G]nhú trên cành
[Eb]Mênh mang trong nắng [F]mai
[Eb]Xinh tươi như mắt [F]em
[Eb]Cho thêm bao lá [F]xanh đón chào một ngày [B7]mới
 
Và giờ đây em [G]đã
Nói với tôi câu nói yêu mong [D]chờ
Tim thao thức ngỡ [Em]ngàng
Muốn nói yêu bao điều quanh [D]mình
Nàng đẹp như chiếc [G]lá
Chiếc lá xanh lá xanh trên [D]cành
Lá xanh được [Em]yêu
Và lá mãi [Eb]mãi…[F] [G]
—————–

If you wanna be master of Phạm Anh Khoa Em, Chiếc Lá Và Tôi guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this page, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!