Em chỉ là cỏ dại played in guitar can be one of the best song you loved. Not only hearing the song but you can play “Em chỉ là cỏ dại by Vĩnh Điện” using guitar too. Yeah .. this music by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Em chỉ là cỏ dại guitar chords, you’ve visit to the perfect web.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play Em chỉ là cỏ dại song.

“Em chỉ là cỏ dại” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Em chỉ là cỏ dại by Vĩnh Điện Guitar Chords

Tôi quay [C] lưng với những ân [Em] tình như đã ngoảnh mặt [Dm] lại với [C] mình
Tôi nhắm [Am] mắt [G] chối từ hạnh [C] phúc đã nghiêng vai nhận hết nỗi [Dm] đau [E7]
[Am] Tôi có thấy [Em] gì ngoài gánh oan [F] khiên khi lỡ mất những gì chợt [C] đến
Thì thôi hãy quên đi và câm [Dm] nín lời nào trối [G] trăn
Sẽ [Am] là chút hương [Dm] phai [G] trôi theo bước chân [C] người.

Suốt canh [F] thâu ngoài trời mưa thức [C] giấc đêm thống [Em] khổ chỉ làm em tủi [G] nhục
Đêm cuối [Dm] cùng nói hết cho [C] nhau đêm một đời lạnh [Dm] buốt càng thêm [F] sâu
[Am] Em như là vết [G] hằn thân anh cằn [C] cỗi
[Dm] Lăn theo đời anh mỏi [F] mòn để tình tan [Dm] hoang
Bọt bèo [F] trôi trên dòng nước tả [C] tơi
Quanh năm buồn [G] hiu bờ đá rong rêu.

Như ngõ [F] vắng những ngày mưa lầy [C] lội
Khi tự [Am] hối càng thêm tiếc [Dm] nuối
Biết yêu [Am] anh em chỉ là cỏ [Dm] dại
Em héo dần trong tình yêu tội [G] lỗi
Dù một lần thôi thì cứ ăn [C] năn.

[Am] Tôi vẫn miệt [G] mài nơi cuối [C] sông
[Dm] Đếm bao giờ [Am] thấy tình như giấc [G] mộng
[Dm] Từng ngày qua leo ngược bờ dốc [C] đứng
[G] Mãi bơ [F] vơ đi [G] hết kiếp con [C] người.
—————–

If you want to be master of Vĩnh Điện Em chỉ là cỏ dại guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!