Dứt tình in guitar acoustic version maybe one of the perfect music you loved. Not only enjoying the song but you can play “Dứt tình by Đăng Khoa” using guitar too. Yup .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are looking for Dứt tình guitar chords, you’ve come to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Dứt tình” guitar chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Dứt tình by Đăng Khoa Guitar Chords

1. Giờ ta đã xa [Am] nhau, còn ai mà nhung [C] nhớ
Còn ai mà ước [G] mơ khi tình mình tan vỡ
Em đổi thay con tim [E7] rồi

2. Cho em cả yêu [Am] thương mà em nào đâu [C] biết
Anh mơ ước tương [Dm] lai nhưng sao giờ đây phôi [Am] phai
Tình yêu trao em [E7] hết nhưng sao giờ mình chia [Am] tay [Dm][Am]

ĐK: Duyên ta đành tan [Am] vỡ mình [Dm] có duyên chẳng [F] nợ
Nên ta phải xa [G] nhau nhưng kỉ [E7] niệm phút ban [Am] đầu
Chọn đời anh nghi [G] nhớ nhưng năm tháng bên [F] nhau
Khi mình mơ ước mai [E7] sau

Tiếc nuối làm chi [Am] nữa người [Dm] cũng xa mất [F] rồi
Em như áng mây [G] trôi nang tình [E7] anh về cuối [Am] trời
Lòng thầm mong em [Dm] sẽ yên vui chốn nơi [F] nào,
Để riêng [E7] anh ôm niềm [Am] đau
—————–

If you want to study Đăng Khoa Dứt tình guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!