Đường tình nhiều lối in guitar acoustic version might be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Đường tình nhiều lối by Vũ Tuấn Đức” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

If you are searching for Đường tình nhiều lối guitar chords, you’ve come to the perfect site.

Yes, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Đường tình nhiều lối” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đường tình nhiều lối by Vũ Tuấn Đức Guitar Chords

1. Kiếp bọt [Am] bèo anh chỉ làm hoen dòng [Dm] nước trong
Kiếp lầm [E] than anh chỉ [E7] làm sang ngang cuộc [Am] tình
Khi yêu [G] em tình rất mong [F] manh
Như sương [G] mai đọng trên lá [C] cành
Càng [Dm] yêu em thấy đơn [Am] côi
Thôi yêu [F] em thấy thân lạc [E] loài
Hỏi người sao [E7] mãi ôm nhiều bóng [Am] hình.
 
ĐK: Không [Am] anh, nếu không [G] anh
Em [F] vẫn còn nhiều cuộc [E7] vui
Không anh, nếu không anh, em [Am] tựa vai ai [A] gối
Du [Dm] dương ru lời tình [G] ca, ngân [C] nga bao cung điệu [F] say
Đường tình nhiều [E7] lối, em sẽ về [Am] đâu?
 
2. Đẫm [Am] giọt sầu cho tình ta đâu là [Dm] bến bờ
Khóc ngày [E] mai, anh chỉ [E7] còn tương lai đợi [Am] chờ
Trong đêm [G] mơ, một cõi bơ [F] vơ
Mây giăng [G] trên muôn lối mịt [C] mờ
Càng [Dm] yêu em bước chơ [Am] vơ
Yêu em [F] nên xác thân dại [E] khờ
Rồi người sẽ [E7] mãi ơ thờ với [Am] tình
 
Không [Am] anh, nếu không anh
Không [F] anh, nếu không anh
Không [E] anh, nếu không anh
Đường tình nhiều [E7] lối, em biết về [Am] đâu
—————–

If you want to study Vũ Tuấn Đức Đường tình nhiều lối guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you may find it by song title or by the artist.
Enjoy!