Dương cầm thu không em in guitar acoustic version might be one of the perfect song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Dương cầm thu không em by ” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are looking for Dương cầm thu không em guitar chords, you already visit to the perfect website.

Yeah,Ya, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Dương cầm thu không em music.

“Dương cầm thu không em” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Dương cầm thu không em by Guitar Chords

[Am] Nốt nhạc lá thu [C] rơi
[Dm] Em về trắng biệt [E7] ly
Dương cầm phố [Dm] tả tơi
Giờ mình [E7] anh đêm [Am] dài

Hà [E7] Nội không em
Cây [C] sấu già đổ [Am] lá
Tình [G] ta vừa chạm [E7] thu
Đã thấy mùa đông [Am] sang

[A] Gió còn nồng hơi em
Để ấm lại hồn thơ [D] anh
[F#m] Môi thắm em còn có bồi [C#m] hồi
Để [E7] dương cầm anh khát [Am] vọng

Em [Dm] về, tóc rối vương trên [Am] đàn
Để [Dm] khói thuốc đen [E7] đặc đêm
Vu [C] vơ tiếng dương [Dm] cầm
Gót [Am] mềm mùa thu em [E7] qua

[Am] Điệu nhạc đam mê [F] em
Hà [E7] Nội say mê [Dm] em
[E7] Hỡi em có [Am] hay điệu [E7] nhạc anh không [G] em
Không có [F] em sẽ bão [E7] giông ngập [Am] tràn
—————–

If you want to be master of Dương cầm thu không em guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!