Đừng trách vì sao played in guitar maybe one of your liked song. Not only enjoying the song but you can play “Đừng trách vì sao by Nguyễn Nhật Vỹ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Đừng trách vì sao guitar chords, you already visit to the perfect page.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đừng trách vì sao music.

“Đừng trách vì sao” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Đừng trách vì sao by Nguyễn Nhật Vỹ Guitar Chords

[Em] Đừng trách vì [Am] sao
Em ra [D] đi không một lời [G] biệt ly
[Em] Đừng hỏi vì [Am] sao
Em đã [D] đi chẳng còn [G] tiếc chi
[E7] Tình mình không chung [Am] lối
Chăn [C] gối sầu, có tiếc [D] nuối chỉ làm em [B7] đau

[Em] Ngày tháng dần [Am] trôi
Bao yêu [D] thương chẳng còn [G] trên môi
[Em] Người đến rồi [Am] đi
Vây quanh [D] em chẳng còn [G] tiếng yêu
[E7] Còn gì đâu anh [Am] hỡi đau [C] quá nhiều
Nên em [D] đã không còn [B7] tin

Giờ đây em [Em] chẳng hối tiếc
Khi mình [C] đã chia xa ân tình [D] ta hôm nay
Nay [G] đã phai nhòa ước [Am] muốn còn đây
Mà giờ [D] sao phải dấu con [B7] tim

Tình yêu em [Em] đã băng giá
Không còn [C] biết yêu ai
Dẫu tình [D] anh nay đã [G] quay về
Em sẽ [Am] không yêu
Vì anh [C] đã chót để [B7] em một [Em] mình
—————–

If you want to learn Nguyễn Nhật Vỹ Đừng trách vì sao guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this page.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!