Đừng trách gì nhau played in guitar maybe one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Đừng trách gì nhau by Cao Hoàng Diễm Trang” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you need to understand its guitar chords.

Whether you are searching for Đừng trách gì nhau guitar chords, you have come to the best place.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Đừng trách gì nhau” guitar chords has Slow rhythm and included in “” album.

Đừng trách gì nhau by Cao Hoàng Diễm Trang Guitar Chords

[Am] Ngày nào gặp [C] nhau quen nhau yêu [E7] nhau rồi sống [Am] bên nhau
Những tưởng dài [G] lâu như trăng như [E7] sao cho đến bạc đầu
Nào ngờ trời mưa mưa rơi không thôi nát tan tình [Am] đầu
Nước mắt rơi [Dm] mau long lanh giọt [E7] sầu xót xa niềm đau

Nào ngờ tình [C] yêu lênh đênh đưa [E7] ta vào chốn [Am] mê say
Những tưởng thời [G] gian không đi trong [E7] cơn mê đắm tuyệt vời
Nào ngờ giờ đây ly tan ly tan lứa đôi lạc [Am] loài
Giữa chốn u [Dm] mê đêm đêm một [E7] người trách thương một [Am] người

Ôi trời làm giông [C] tố
[Am] Để người thầm [C] trách người sao [Am] hững hờ phụ [E7] người
[Dm] Ôi nửa đời gió [E7] sương
Mà còn đắng [G] cay mà còn chua xót vì [E7] nhau

Cuộc tình nào [C] không thương đau anh [E7] ơi đừng trách [Am] chi nhau
Trót vì mình [G] vô duyên nên đôi [E7] ta mang mối tình sầu
Vì trời còn mưa mưa rơi không thôi cuốn trôi tình [Am] người
Oán trách nhau [Dm] chi bơ vơ nhiều [E7] rồi xót xa nhiều [Am] rồi
—————–

If you wanna learn Cao Hoàng Diễm Trang Đừng trách gì nhau guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart.

By the way, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!