Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) played in guitar may be one of your favourite song. Not only enjoying the song but you can play “Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) by ” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) guitar chords, you already visit to the perfect site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) music.

“Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá)” guitar chords has Disco rhythm and included in “” album.

Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) by Guitar Chords

Ngàn sao sáng trên trời [G]cao mà trời tối đã về [D]đây
Lung linh ở trong mắt [C]này dịu dàng bước đi thướt [D]tha
Nên bỏ rơi tim ai [G]rồi [D]
Ô hay có ai đằng [G]xa tự nhiên bước theo người [D]ta
Hay đang muốn chơi trốn [C]tìm hoặc trò ú tim với [D]tui
Quen biết nhau đâu mà [G]vui [D]
 
Nè nè [G]chớ có theo làm hấp tấp
Bước chân em vội [Em]vã lỡ vấp ngay cục đá
Sẽ té đau ơi là [C]đau, đường rất [D]đông
Trên phố biết bao nhiêu [G]người
 
Đừng đừng [G]có thế anh dù rất thích
Thế nhưng anh phải [Em]đến nói với em một tiếng
Chẳng nên theo vậy [C]đâu, kỳ lắm [D]anh
Như thế sao quen được [G]nhau
—————–

If you wanna learn Đừng Theo Em (Vấp Cục Đá) guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!