Đừng hẹn nhau played in ukulele maybe one of your loved music. Not only enjoying the music but you can play “Đừng hẹn nhau by ” using ukulele too. Yeah .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its ukulele chords.

When you are looking for Đừng hẹn nhau ukulele chords, you’ve come to the right place.

Yeah,Ya, ukulele is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play Đừng hẹn nhau song.

“Đừng hẹn nhau” ukulele chords has Slow Rock rhythm and included in “” album.

Đừng hẹn nhau by ukulele Chords

1. [C] Từ xa về thăm [Am] em đôi giày [Dm] sô bê bết [Em] bùn
Phố [C] xưa đèn vàng heo [F] hắt, như [G7] sầu thương người cách [C] xa
Tôi dừng lại cánh [Dm] song, như [Em] xưa trao lén thư [G] tình
Thuở đôi mình vừa quen nhau, cho em [G7] tôi hồng má [C] đào

2. Người xa về bơ [Am] vơ căn nhà [Dm] xưa im tiếng [Em] người
Trước [C] sau đèn màu giăng [F] mắc, bên [G7] thềm tô màu pháo [C] vui
Tôi gục đầu nghe lá [Dm] rơi, trong [Em] mơ nghe bước em [G] về
Bước chân thon mềm êm êm, nghe [G7] như đi vào hồn [C] tôi

[C] Anh như cánh chim lưng trời tung theo ngàn [F] gió
[G] Em như kiếp hoa giữa [F] cơn binh biến ngang [C] trời
[E] Thà đừng hẹn [Am] nhau, [D7] hẹn là phụ [G] nhau
[C] Làm sầu người [Dm] đi phương [Em] trời xa xôi vạn [G7] lý

3. [C] Thà xưa mình không [Am] quen, bây [Dm] giờ đâu ai lỗi [Em] hẹn
Để [C] căn nhà đầy dĩ [F] vãng, như [G7] sầu duyên tình trái [C] ngang
Nghe chừng mùa đông chớm [Dm] sang, tôi [Em] đi gom lá thu [G] vàng
Đốt cho tro tàn bay bay, tan đi [G7] theo giòng thời [C] gian
—————–

If you want to study Đừng hẹn nhau ukulele chords, the most important basic ukulele chords to understand are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a ton of songs, and each of them is easy to learn.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Wanna play another ukulele chords? Easy .. just use search menu in this page, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!