Đừng giấu đi trầm hương played in guitar might be one of the good song you loved. Not only enjoying the song but you can play “Đừng giấu đi trầm hương by Quốc Bảo” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that device. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Đừng giấu đi trầm hương guitar chords, you have visit to the perfect website.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đừng giấu đi trầm hương music.

“Đừng giấu đi trầm hương” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đừng giấu đi trầm hương by Quốc Bảo Guitar Chords

1. [G] Mắt trong veo vừa liếc qua là biết đam mê lại qua
[A] Tóc nâu thơm vừa rối tung là [D7] tim sẽ tưng bừng
Ngồi lại [G] nhé bên ta gần chút thôi tiếc chi câu chào vui
Ngồi lại đây nghe tình [A] ấm đang tràn [D7] đến
 
Cũng sẽ có [G] lúc thương yêu đầy vơi
Cũng sẽ có [Em] lúc trăng về lẻ [Am] loi
Có [G] lúc cô đơn nằm [F] như nấm [Eb] mộ
Vẫn cứ náo [G] nức bên em hồn [F] nhiên
Lòng [C] vẫn không sao lặng [Eb] yên
Thì [F] em nghe đừng [D7] giấu đôi môi [G] trầm hương
 
2. [G] Những khi âm thầm quán trưa chỉ muốn tan theo dòng mưa
[A] Những đêm giăng đèn kết hoa tìm [D7] ai để trao quà
Thì nay [G] nhé em ơi đừng tiếc nhau dắt nhau qua tình sâu
Thì nay em thôi đừng [A] giấu nhau lòng [D7] ấm
 
Vẫn biết vẫn [G] biết nắng trong rồi tan
Vẫn biết vẫn [Em] biết mưa mưa lại [Am] sang
Cũng [G] có cho nhau lời [F] em tiếng [Eb] hiền
Cúi xuống cúi [G] xuống cho nhau tình [F] thơ
Để [C] có xa nhau còn [Eb] mơ
Và [F] xin em đừng [D7] giấu đôi môi trầm [G] hương
—————–

If you wanna study Quốc Bảo Đừng giấu đi trầm hương guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Searching for another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!