Đừng chờ nữa in ukulele acoustic version may be one of the good song you loved. Not only hearing the song but you can play “Đừng chờ nữa by Nhựt Phương” using ukulele too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its ukulele chords.

If you are looking for Đừng chờ nữa ukulele chords, you just visit to the best website.

Yeah,Ya, ukulele is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple ukulele will feel to play Đừng chờ nữa music.

“Đừng chờ nữa” ukulele chords has rhythm and included in “” album.

Đừng chờ nữa by Nhựt Phương ukulele Chords

1. Đừng [Em] chờ, em không về nữa [D] đâu em không về nữa [G] đâu
Dẫu con đường [Am] xưa vẫn níu chân bao lần em nông [C] nỗi
Dù cố [B7] quên, nghe tim mình hối [C] lỗi
Dù đớn đau nhưng chưa hề dám [B7] nói.

2. Đừng [Em] chờ, em không về nữa [D] đâu em không về nữa [G] đâu
Bởi như trẻ [Am] thơ em chóng quên nhưng lòng luôn thấy [C] nhớ
Vì trót [B7] yêu nên tim giờ tan [C] vỡ
Cay đắng [B7] môi nhớ thương chỉ là [Em] mơ.

ĐK:
Bởi hẹn [E7] thề chỉ là dĩ [Am] vãng
Cơn đau [D] dài ngày ngày tháng [G] tháng
Anh vui [C] tìm về miền quá [Am] vãng
Để riêng [B7] em thương nhớ muộn [Em] màng

Dù ngày [E7] tháng vẫn trôi qua [Am] mau
Chuyện tình [D] cũ dấu in chôn [G] sâu
Anh vội [Am] quên, hay đã [D] quên một [B7] người nơi chốn nào.

Dẫu tình [E7] đầu ngậm ngùi trái [Am] đắng
Yêu thương [D] nhiều để rồi trống [G] vắng
Nơi em [C] về trời chiều tắt [Am] nắng
Lối thu [B7] xưa trăng nước bạc [Em] màu

Dù ngày [E7] tháng vẫn trôi qua [Am] mau
Người tình [D] hỡi nỡ thôi quên [G] nhau
Thôi đừng [Am] chờ, đừng [D] chờ em [B7] không về nữa [Em] đâu.
—————–

If you wanna be master of Nhựt Phương Đừng chờ nữa ukulele chords, the most crucial basic ukulele chords to know are C chord, D chord, G chord, and Em chord. These set you up to play a a lot of songs, and each of them is easy to learn.

For your info, you can also look for another musical genres, including jazz ukulele chords, country music ukulele chords, pop ukulele chords, world music ukulele chords, and rock ukulele chords here.
Looking for another ukulele chords? Easy .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!