Dư hương in guitar acoustic version might be one of the perfect music you loved. Not only hearing the song but you can play “Dư hương by ” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Dư hương guitar chords, you have visit to the perfect site.

Yups, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Dư hương” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Dư hương by Guitar Chords

Bóng xuân [Am] qua năm ấy bên [C] thềm
Khắp sân [Dm] nhà tim tím cánh hoa [E7] xoan
Màu thương [F] nhớ hoa xưa em [G] nhặt
Chưa biết [E7] buồn theo cánh xoan [Am] rơi.

Lắm ngu [Am] ngơ em còn lắm ngu [G] ngơ
Với câu [F] thơ mơ [E7] gì biết đâu [Am] mơ
Trong ánh [F] mắt mầu hoa xưa em [E] nhuộm
Chẳng đợi [E7] chờ nào đâu biết xuân [Am] qua.

Xuân [F] tím từng mùa đã theo [C] nhau
Ngây [Dm] thơ ngày đó sớm qua [Am] mau
Thôi [Dm] nhặt hoa xưa sao lòng [F] vẫn
Bao [G] năm còn ấp [E7] ôm tim [Am] sầu.

Xuân [Am] trôi xuân mãi trôi bóng thời gian [G] trôi
Xa [E7] xô mãi xa xôi tháng ngày còn [Am] đâu
Hồn xuân [F] cũ cánh hoa xưa em [C] nhặt
Nhạt mắt [E7] môi trong đáy tim [Am] buồn.

Dấu sương [Am] tan se lòng dấu sương [C] tan
Chút dư [Dm] hương xuân [E7] tàn chút dư [Am] hương
Bâng khuâng [F] quá đem gởi hồn theo gió
Giọt buồn [E7] loang lãng đãng mây [Am] chiều.
—————–

If you wanna learn Dư hương guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!