Dù có như thế nào played in guitar may be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Dù có như thế nào by Diệu Hương” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Dù có như thế nào guitar chords, you have visit to the right web.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that song.

“Dù có như thế nào” guitar chords has Rhumba rhythm and included in “” album.

Dù có như thế nào by Diệu Hương Guitar Chords

1. Dù có như thế [Dm] nào ta rồi vẫn yêu [Gm] nhau
Lòng có khi yếu [A7] mềm, nhưng tình vẫn bình [Dm] yên
Dù có như thế [A7] nào lòng vẫn giữ ngọt [Dm] ngào
Cho [Bb] nhau em nhé đừng [Dm] quên
Cho [Gm] nhau như phút giây đầu [A7] tiên

ĐK: Dù một [Dm] mai khi trái đất ngừng [Bb] quay
Khi mặt trời tắt [Gm] lịm trăng không về qua [A7] đây
Riêng [Gm] ta hãy nghĩ như trăng [Dm] đầy
Để thấy thêm một [A7] ngày vẫn tình yêu nồng [Dm] cháy [A7]

Đời còn [Dm] đi gặp gỡ hay biệt ly
Như [D7] đêm qua đến [Gm] ngày tháng năm rồi mây [A7] bay
Mưa [Gm] rơi vội tan theo ánh mặt [Dm] trời
Tình [A7] ta sẽ bao giờ phôi [Dm] pha

2. Dù có như thế [Dm] nào, hãy cần nói cho [Gm] nhau
Từ đớn đau dấu [A7] lòng, để còn nỗi cảm [Dm] thông
Tình lúc vơi lúc [A7] đầy, còn giữ trong mỗi [Dm] đời
Riêng [Bb] ai, ai biết tình [Dm] ai
Riêng [Gm] ta, ta nhớ dẫu tình [A7] xa

Dù [Gm] có như thế [A7] nào, dù có như thế [Dm] nào
Xin [Gm] cho ta [A7] mãi bên đời [Dm] nhau
—————–

If you wanna learn Diệu Hương Dù có như thế nào guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!