Dù anh tay trắng played in guitar can be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Dù anh tay trắng by Giang Trường” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Dù anh tay trắng guitar chords, you already come to the perfect place.

Yes, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Dù anh tay trắng music.

“Dù anh tay trắng” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Dù anh tay trắng by Giang Trường Guitar Chords

1. Đừng nói gì [E7] em đừng nói [Am] gì em
[F] Tuy nhà chung [G] vách cũng thế [C] mà thôi
[Am] Đời em lụa gấm cao [Dm] sang còn anh tay trắng cơ [Em] hàn
Làm sao dám mơ bên [G] nàng dẫu cho lòng yêu em chứa [Em] chan

2. Thực tế nhiều [E7] khi buồn lắm [Am] em ơi
[F] Em nào có [G] hiểu cho nỗi [C] lòng anh
[Am] Đừng anh đừng nói chi [Dm] anh
Dù anh tay trắng cơ [Em] hàn vì yêu anh em đã không [G] màng
Em chỉ [Em] cần ta được [Am] thành đôi [Dm][Am]

ĐK: Em [Am] ơi anh nghèo lắm em [Dm] ơi
Tiền [G] đâu đám cưới bây [C] giờ mà [Dm] em nhắc chi buồn [Em] thêm
Anh [Am] ơi xin đừng có lo [Dm] âu [G] đừng có u [C] sầu
Dù [Am] anh tay trắng đôi [Dm] tay vẫn tin hạnh phúc tương [F] lai
Không bao [Em] giờ ân tình [Am] nhạt phai [Dm][Am]

3. Hạnh phúc bên [E7] nhau tình thắm [Am] duyên trao
[F] Ta cùng mơ [G] ước xây đáp [C] ngàn sau
[Am] Dù cho đời có long [Dm] đong đã yêu thì quyết chung [Em] lòng
Một câu son sắt mặn [G] nồng nghĩa vợ [Em] chồng tát cạn [Am] biển đông [Dm][Am]
—————–

If you wanna learn Giang Trường Dù anh tay trắng guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!