Đốt chút lá khô in guitar acoustic version can be one of the best song you loved. Not only enjoying the music but you can play “Đốt chút lá khô by Lê Quang” using guitar too. Yes .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Đốt chút lá khô guitar chords, you already come to the best website.

Yups, guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Đốt chút lá khô” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đốt chút lá khô by Lê Quang Guitar Chords

1. [Dm] Chớ khóc nhé khi [F] tình bay xa
[C] Đừng vội quên bao [Am] nhiêu ân tình
[Dm] Ném chiếc lá buồn [F] vào thinh không
[C] Ngồi lặng yên, nghe [G] mưa.

2. [Dm] Xoá dấu vết người [F] về đêm qua
[C] Tình còn đâu cho [Am] tim âu sầu
[Dm] Gửi chút gió về [F] miền hư vô
[C] Chợt còn nghe, [Am] còn nghe tình [Dm] buồn.

ĐK:
Và tôi vẫn [Bb] hát bài tình [C] ca cho [Dm] nhau
Và tôi vẫn [Bb] hát dìu tình [C] yêu vào hư [A7] không
Xin em hãy [Bb] đến một lần [C] thôi đêm [Dm] này
Mùa đông như [Bb] thức cùng tình [C] yêu đêm [Dm] nay.

[Gm] Hãy hát cho tình [Bb] yêu, tình [Dm] yêu
[Gm] Lá vẫn cứ [Bb] rơi khi mùa đông [Dm] về
[Gm] Hãy hát cho tình [Bb] yêu, người [Dm] ơi
[Gm] Đốt chút lá [Bb] khô riêng mình anh [Dm] thôi.
—————–

If you want to be master of Lê Quang Đốt chút lá khô guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack few adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Want to play another guitar chords? Easy .. just click search button in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!