Dòng sông và tiếng hát played in guitar can be one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Dòng sông và tiếng hát by Nguyễn Nam” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Dòng sông và tiếng hát guitar chords, you just come to the right web site.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Dòng sông và tiếng hát” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Dòng sông và tiếng hát by Nguyễn Nam Guitar Chords

1. Đi trên sông [Bb] Vàm một [C] đêm trăng [Dm] rằm
Mái cheo khua [F] nhẹ tựa sóng vỗ lòng [Bb] anh
Mê say em [C] hát, mắt sáng long [F] lanh
Mà cả dòng [Am] sông là hương lúa ngọt [Dm] lành.

2. Lung linh trăng [Bb] rằm đẹp [C] sao quê [Dm] nhà
Bao đời vẫn [F] đậm đà sâu thẳm lòng [Bb] ta
Trăng sao lấp [C] lánh chiếu sáng mênh [F] mông
Ngọt ngào thuỷ [Am] chung là tiếng hát dòng [Dm] sông.

ĐK: Ai hát chiều [Dm] nay trên dòng sông Vàm [F] Cỏ
Để tóc em [Bb] tung bay trong [C] chiều lộng [F] gió
Dòng sông [Gm] quê hương ơi dòng sông yêu [C] thương
Nghìn năm trôi [Am] qua xuân đời thêm hương [Dm] hoa
Dù bao phong [Gm] ba sông càng thêm mặn [Dm] mà
Như tình đôi [Am] ta sống mãi không [Dm] già.
—————–

If you want to be master of Nguyễn Nam Dòng sông và tiếng hát guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require few adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

For your info, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!