Dòng sông đứng lại in guitar acoustic version maybe one of the good music you liked. Not only hearing the song but you can play “Dòng sông đứng lại by ” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Dòng sông đứng lại guitar chords, you have come to the perfect page.

Yups, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play that music.

“Dòng sông đứng lại” guitar chords has Boston rhythm and included in “” album.

Dòng sông đứng lại by Guitar Chords

1. Tôi xa [Am] người nắng buồn trên [G] vai
Môi tôi [E7] còn mùi thuốc thơm [Am] mời
Người xa [G] tôi một dòng sông [C] trắng
Dẫy núi bên [Dm] kia có ngậm [E7] ngùi.

2. Tôi xa [Am] người hàng cây bâng [G] khuâng
Nước dâng [E7] lên chiều xuống muôn [Am] trùng
Người xa [G] tôi có còn đứng [C] ngóng
Một cánh chim [E7] bay ở cuối [Am] rừng. [A7]

ĐK:
Tôi xa [Dm] người như xa cơn mưa
Mái tóc [G] tôi còn ướt hôm [C] nay
Nhớ [Dm] tôi người còn châm điếu [Bb] thuốc
Nhớ [E7] tôi người có đi trong [Am] mưa.

3. Người xa [Am] tôi gió cũng lặng [G] thinh
Cho tôi [E7] rung nỗi nhớ quanh [Am] mình
Người đi [G] như suối qua rừng [C] vắng
Cả một dòng [E7] sông đứng lại [Am] chờ.
—————–

If you wanna study Dòng sông đứng lại guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!