Dòng sông played in guitar maybe one of your loved song. Not only hearing the music but you can play “Dòng sông by Trịnh Nam Sơn” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are searching for Dòng sông guitar chords, you have visit to the perfect site.

Yes, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the music.

“Dòng sông” guitar chords has Pop rhythm and included in “” album.

Dòng sông by Trịnh Nam Sơn Guitar Chords

1. Dòng [F] sông nay đã êm [C] trôi
Dòng [Dm] sông thay hết cuộc [Am] đời
Cuộc đời [Bb] người nhiều khúc [C] quanh
Đã bao [Am] lần nếm những muộn [Dm] phiền
Nhờ dòng [Bb] sông xanh [C] đã thay hết cuộc [F] đời

2. Tình [F] yêu anh đã cho [C] em
Nhiều [Dm] hơn mơ ước trong [Am] đời
Vì [Bb] đời nhiều xót [C] xa
Đã bao [Am] lần nước mắt trong [Dm] đêm
Và tình [Bb] yêu anh [C] đã thay hết cuộc [F] đời

ĐK: [Bb] Đã có biết bao lần
Nhìn dấu [C] chân đi hoang đậm [Am] màu
Đã có những đêm [Dm] dài
Nhìn khói [G] thuốc bay như làn mây
Phù du như [C] áng tương lai ngày [C7] mai.

[Bb] Mưa rơi nhanh trên đường
Thầm nhắc [C] tên anh yêu thật [Am] lâu
Mưa rơi trong trời [Dm] hồng
Làm [G] ấm áp mây mùa thu
Cho lòng tôi [C] mãi yêu thương dòng [F] sông
—————–

If you want to study Trịnh Nam Sơn Dòng sông guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this site, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!