Dòng máu tình yêu in guitar acoustic version may be one of your loved music. Not only hearing the song but you can play “Dòng máu tình yêu by Vĩnh Điền” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are searching for Dòng máu tình yêu guitar chords, you’ve visit to the best website.

Yups, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the easier guitar will feel to play the song.

“Dòng máu tình yêu” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Dòng máu tình yêu by Vĩnh Điền Guitar Chords

[Am] Đêm nay trong không gian lặng yên
Xin Ngài lắng [G] nghe tiếng con kêu cầu
[F] Vang lên trong đêm thanh chốn [G] xa muôn lời thiết [Am] tha.

[Am] Nơi Gô-tha xưa trên đồi cao
Bao tội thế [G] nhân rót lên thân người
[F] Je-sus ơi sao quá yêu [Em] tôi dòng huyết [E7] nóng.

Chảy [Dm] xuống tràn lên muôn [G] lối
Từ nay thế [G7] gian sẽ không còn u [C] tối
Chảy [Dm] xuống ngập lên ô [E7] tội
Bao ác tích nay tan [Am] rồi.

ĐK:
Này [Am] giáo xé nát xương thịt [G] này xác xơ
Này [Dm] đinh đóng vỡ thân vô [Am] tội nhân ái
Này [F] gai đâm như xuyên vào [G] tim
Hỡi ôi vì [C] ai ôi bởi cho [E7] ai.

Thập [Am] giá rét buốt nghe lời [G] buồn khấn xin
Lạy [Dm] Cha yêu thương thứ tha [Am] tội nhân thế
Họ [F] chẳng biết chính tay làm [G] chi chẳng nghe được [Am] chi.

[Am] A á [G] ha dòng [E7] máu tình [Am] yêu a á [G] ha vì [E7] chính tội [Am] con
A á [G] ha dòng [E7] máu tình [Am] yêu a á [G] ha giải [E7] cứu tội [Am] nhân.
—————–

If you want to study Vĩnh Điền Dòng máu tình yêu guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Searching for another guitar chords? Simple .. just click search button in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!