Đời vắng em rồi played in guitar might be one of the best music you liked. Not only hearing the song but you can play “Đời vắng em rồi by Song Ngọc” using guitar too. Yeah .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Đời vắng em rồi guitar chords, you just come to the best place.

Yups, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play that song.

“Đời vắng em rồi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đời vắng em rồi by Song Ngọc Guitar Chords

Đời vắng em [Am] rồi [Dm]
Làm sao tôi gửi nhớ [Am] thương tới người
Người thênh thang như bóng [G] mây giữa trời [E7]
Người như chim buồn miên [Am] man cánh bay
 
Đời vắng em [E7] rồi
Bình rượu khô lửa [F] tắt cho lạnh đầy
[Dm] Đời trống vắng ai với [E7] ta vui vầy
Người còn [F] biết chăng tình [E7] tôi người [Am] ơi
 
Người sang bến [G] sông tình yêu
Mình tôi ngắm [Dm] sông buồn thiu
Cô quạnh nỗi [Am] niềm tịch liêu
Dòng hạnh phúc [G] trôi nghiệt oan
Tình kia giết [Dm] cõi tình tôi
Rưng rưng con [G] tim buồn [E7] hỡi.
 
Đời vắng em [Am] rồi [Dm]
Ngày vui đã theo bước [Am] em cuối trời
Niềm thương tiếc theo với [G] tôi một đời [E7]
Người còn [F] nhớ hay người [E7] đã quên [Am] tôi.
—————–

If you wanna study Song Ngọc Đời vắng em rồi guitar chords, you need to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Want to play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you may search it by song title or by the artist.
Have Fun!