Đời sống không già vì có chúng em in guitar acoustic version maybe one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Đời sống không già vì có chúng em by Trịnh Công Sơn” using guitar too. Yup .. this song by can also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Đời sống không già vì có chúng em guitar chords, you have come to the best page.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play Đời sống không già vì có chúng em music.

“Đời sống không già vì có chúng em” guitar chords has Pop rhythm and included in “” album.

Đời sống không già vì có chúng em by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

1.Vì có chúng [C] em nên đời [D7] sống mãi không [G] già
Vì có chúng [C] em nên mặt [F] đất luôn nở [C] hoa.
Bên chân em đến giữa [F] đời là thế giới [Em] thêm niềm vui
Bàn tay măng [F] non bên [Dm] người tìm xoá những lo âu [G] dài.
Vì có chúng [C] em như mùa [D7] xuân trong mọi [G] nhà
Vì có chúng [C] em nên đời [F] sống như trẻ [C] ra

2. Vì có chúng [C] em nên còn [D7] giấc mơ thanh [G] bình
Vì có chúng [C] em nên tình [F] yêu bỗng nhiều [C] thêm
Màu xanh trên những cây [F] già màu lá chuối [Em] non vườn [xưa
Là búp sen [F] non bên [Dm] hồ là ánh nắng mai bên [G] người
Vì có chúng [C] em nên đời [D7] sống có gia [G] đình
Vì có chúng [C] em nên lò [F] bếp đã hồng [C] hơn

3. Vì có chúng [C] em như bầy [D7] chim non đổi [G] màu
Vì có chúng [C] em như bàn [F] tay biết tìm [C] nhau
Lòng em như suối trên [F] nguồn nở những đóa [Em] hoa hồng nhung
Để mang đau [F] thương điêu [Dm] tàn về với trái tim yên [G] lành
Vì có chúng [C] em nên bình [D7] minh đã lại [G] về
Vì có chúng [C] em nên chiều [F] hôm đã tàn [C] đi

4. Vì có chúng [C] em nên đời [D7] sống sẽ xanh [G] hoài
Vì có chúng [C] em nên hồng [F] khi mãi hồng [C] tươi
Từ trên trang giấy thơm [F] này nở những giấc [Em] mơ đời vui
Từ trong tim [F] em chờ [Dm] đợi hạnh phúc hóa thân con [G] người
Vì có chúng [C] em yêu tự [D7] do yêu cuộc [G] đời
Vì có chúng [C] em nên người [F] lớn không lẻ [C] loi
—————–

If you want to learn Trịnh Công Sơn Đời sống không già vì có chúng em guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Every of those minor chords is quite based on its major counterpart.

Fyi, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search button in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!