Đợi sáng played in guitar can be one of the best song you liked. Not only hearing the song but you can play “Đợi sáng by Mạnh Phát” using guitar too. Yeah .. this song by may also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Đợi sáng guitar chords, you have come to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Đợi sáng” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Đợi sáng by Mạnh Phát Guitar Chords

Cài then quán [Am] ấm, đốt thêm lửa hồng
Trời phong kín [F] rồi người [Em] ơi cho qua [Am] đêm
Trót [C] yêu đời [F] lênh đênh sông [Am] hồ
Đời thành [Dm] thơ khi vai áo nhuốm phong [C] sương
Đã [E7] thương nụ hoa xưa đơn [Am] côi
Sẽ làm [G] mưa tưới cuộc [F] đời hoa tươi [E7] mãi.

Nửa đêm quét [Am] lá quán xa giữa đường
Hành trang gối [F] đầu thời [Em] gian đây không [Am] lâu
Tôi chỉ qua đây dù một [C] lần
Mà lòng sao quyến [F] luyến
Và hồn nghe thương [G] tên
[Em] Buông tóc mây ai tươi nụ [F] cười
Một vài giây vụt [E7] lạc hồn mình vào xa xưa.

Còn xanh mái [Am] tóc nhớ thương vẫn còn
Thì xin gắng [F] đợi người [Em] đi muôn phương [Am] xa
Trà thơm lên [Am] khói nói sao hết lời
Tàn đêm trắng [E7] rồi mà chưa vơi tâm [Am] tư.
—————–

If you want to learn Mạnh Phát Đợi sáng guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Easy .. just use search button in this page, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!