Đợi Nụ Cười Em played in guitar can be one of your favourite music. Not only hearing the music but you can play “Đợi Nụ Cười Em by Hồ Tiến Đạt” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

When you are searching for Đợi Nụ Cười Em guitar chords, you have come to the best place.

Yes, guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the song.

“Đợi Nụ Cười Em” guitar chords has Bossa Nova rhythm and included in “” album.

Đợi Nụ Cười Em by Hồ Tiến Đạt Guitar Chords

Này cô [G]gái, sao còn [C]mãi đợi. Chiều hôm [G]ấy, có người bước [C]vội
Để lại [Bm]em chìm trong [C]nỗi buồn, tình yêu đến [Cm]muộn bao giờ lại [G]thương
Chuyện hôm [G]qua như áng mây [C]mờ. Chuyện mai [G]sau ai thấu chữ [C]ngờ
Chuyện em [Bm]mang cô đơn [C]trên vai thì cho [Cm]tôi lại gần chia [D]hai
 
Lòng người thường [G]hay bấu víu thăng trầm bấu víu kỷ [Bm]niệm qua
Mà nào đâu [C]biết có người vẫn mãi đứng đây vẫn [Cm]chờ ta [D]
Đừng hẹn xa [G]xôi phía cuối con đường sống chết không [Bm]rời nhau
Ai kia trăm [Cm]lời còn tôi chỉ [Cm]đợi nụ cười [G]em
—————–

If you wanna be master of Hồ Tiến Đạt Đợi Nụ Cười Em guitar chords, you have to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart.

By the way, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Simple .. just use search menu in this site, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!