Đợi mưa in guitar acoustic version can be one of your loved music. Not only hearing the music but you can play “Đợi mưa by Văn Tứ Quý” using guitar too. Yup .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Đợi mưa guitar chords, you’ve come to the perfect page.

Yes, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Đợi mưa” guitar chords has Ballade rhythm and included in “” album.

Đợi mưa by Văn Tứ Quý Guitar Chords

1. Đâu có [Am] phải cuộc tình nào cũng [Em] nhiều trái ngang
Như cuộc tình [Dm] em vương mang khi nụ [Em] hoa úa tàn
Thôi có [Am] khóc thì đành chờ, từng [Em] giọt mưa qua
Rồi lệ [G] tuôn trên má, [Em] em khóc mà [Am] như không

2. Thôi níu [Am] kéo mà làm gì mặc [Em] người cứ đi
Thêm một lần [Dm] em phân ly còn biết [Em] nói gì
Thôi có [Am] khóc thi đành chờ từng [Em] hạt mưa rơi
Vòng tay [G] em buông lơi, cho [Am] tình tả tơi

ĐK: Em cứ [C] khóc đi em ơi em cứ [G] trách đi em ơi
Người [Em] ta cũng đi theo [Am] người
Người ta xem tình [F] yêu như là trò [G] chơi (vui thôi)
Thì thôi em bận tâm [C] làm chi em bận tâm làm [Em] chi

Em cứ [C] khóc đi em ơi quên những [G] xót xa đi thôi
Còn [Em] tin nữa chi những [Am] lời
Kìa cơn mưa ngừng [F] rơi em về đi [G] thôi
Để chẳng ai thấy em [C] khóc, để chẳng ai thấy nước [Em] mắt
—————–

If you wanna be master of Văn Tứ Quý Đợi mưa guitar chords, you have to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just lack few adjustments. Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Searching for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!