Đời Là Thế Thôi 3 in guitar acoustic version might be one of your liked song. Not only hearing the song but you can play “Đời Là Thế Thôi 3 by Quách Beem” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Đời Là Thế Thôi 3 guitar chords, you have visit to the best place.

Yeah,Ya, guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play that song.

“Đời Là Thế Thôi 3” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đời Là Thế Thôi 3 by Quách Beem Guitar Chords

Dẫu biết [Em]rằng đồng tiền có hai [D]mặt
Nhưng đâu [Bm]biết nó mua được tình [Em]thân
Khi lòng [C]người bon chen đầy toan [D]tính
Nghĩa với [Bm]tình phút chốc là hư [Em]vô.
 
[Em]Được mất hơn [D]thua
Rồi [Bm]cũng về với cát [Em]bụi
[C]Gắp lửa bỏ lên [D]tay người
Người [Bm]chớ vội người [Em]ơi.
 
Đừng vì [Em]tiền mà đánh rơi nhân [D]cách
Đừng nghĩ [Bm]tiền là tất cả hôm [Em]nay
Vì chữ [C]tiền đi đôi cùng chữ [D]bạc
Kiếp phù [Bm]du giả tạm mà [Em]thôi.
 
Hãy giữ [Em]lấy những gì ta đang [D]có
Hãy quý [Bm]lấy những gì là của [Em]ta
Tiền là [C]do con người tạo [D]ra
Cũng vì [Bm]tiền mà con người tìm [Em]kiếm.
 
Cũng vì [Em]tiền mà anh em quên đi dòng [D]máu
Nỡ đẩy [Bm]nhau xuống vực sâu cuộc [Em]đời
Cũng vì [C]tiền mà buông lời cay [D]độc
Cũng vì [Bm]tiền mà nghĩa bất dung [Em]tình.
—————–

If you want to study Quách Beem Đời Là Thế Thôi 3 guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords just lack tiny adjustments. Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart.

Btw, you may also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web site.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this page, you can search it by song title or by the artist.
Have Fun!