Đời là cõi tạm played in guitar might be one of your favourite music. Not only hearing the song but you can play “Đời là cõi tạm by Nguyễn Khánh Sang” using guitar too. Yeah .. this song by can also be played by that device. But, first thing, you need to know its guitar chords.

If you are searching for Đời là cõi tạm guitar chords, you already visit to the right web site.

Yeah,Ya, guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the music.

“Đời là cõi tạm” guitar chords has Boléro rhythm and included in “” album.

Đời là cõi tạm by Nguyễn Khánh Sang Guitar Chords

1. Con [Em] xin Bồ Tát từ [G] bi
Đưa con qua [D] khỏi bến mê cuộc [Em] đời
Con [D] quỳ trước tượng Di [G] Đà
Ăn năn sám [Bm] hối lỗi lầm gây [Em] ra.

2. Ngày [Em] qua cuộc sống vô [G] minh
Trôi trong sinh [D] tử bao nhiêu lần [Em] rồi
Con [D] nguyện tu tập trọn [G] đời
Cầu theo bến [Bm] giác thiền từ nương [Em] qua.

ĐK:
Quan [D] Âm cứu khổ lầm [C] mê
Giúp con thoát [Am] nạn nhiều lần lầm [G] than
Nhìn [Am] quanh quyến thuộc họ [D] hàng
Nào ai biết [Bm] trước từng người ra [G] đi.

Vậy [D] mà đời sống ngu [C] si
Chấp mê bát [Am] ngộ tìm đường bi [G] thương
Tới [Am] khi gặp quỷ vô [D] thường
Tiền cao như [Bm] núi cũng đành buông [Em] xuôi.
—————–

If you want to learn Nguyễn Khánh Sang Đời là cõi tạm guitar chords, you need to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only lack few adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may find it by song title or by the artist.
Have Fun!