Đời Hư Ảo played in guitar can be one of the best music you liked. Not only enjoying the music but you can play “Đời Hư Ảo by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

If you are looking for Đời Hư Ảo guitar chords, you’ve come to the best web site.

Yeah,Ya, guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Đời Hư Ảo” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đời Hư Ảo by Guitar Chords

[Fmaj7]Đêm qua em đã đi đâu cùng [Em7]ai
Mà sáng nay mới về [Dm7]đây
Khi vào [G]lúc anh vừa [Cmaj7]tỉnh dậy
[Fmaj7]Và đêm qua em nói đi mau về [Em7]thôi
Để anh đợi em đến ba [Dm7]giờ sáng
Chẳng biết [Em7]khi ấy em đang ở [Am]nơi nào
 
ĐK: Người ta cứ [Am]nói dòng đời hư ảo
Đã đưa em [Em7]đến thế giới muôn màu
Ở nơi đâu [Dm7]đó giữa những cuộc [Em7]vui
Bên sau ánh [Fmaj7]đèn là những điều tăm [G]tối
Người ta vẫn [Am]nói nhưng anh chẳng tin
Để rồi trước [Em7]mắt anh đã thấy sự thật
Một thân [Dm7]xác hoang tàn
Giữa những [Em7]đêm phiêu bạc
Giờ những niềm [Fmaj7]tin trong anh đã [G]tan nát
Thôi em hãy [Am]đi đi
 
[Fmaj7]Ba giờ sáng vẫn thấy em chưa về [Em7]đây
Đôi mắt anh đã nhẹ [Dm7]cay
Muốn ngã lưng [G]ngủ
Nhưng nào có [C]ngủ được
Và [Fmaj7]nhắm mắt anh cứ nghĩ suy về [Em7]em
Nằm loay hoay đến khi trời đã [Dm7]sáng
Chợt nghe tiếng [Em7]bước chân biết em [Am]đã về
 
(ĐK) (ĐK)
 
Một thân [Dm7]xác hoang tàn
Giữa những [Em7]đêm phiêu bạc
Giờ những niềm [Fmaj7]tin trong anh đã [G]tan nát
Thôi em hãy [Am]đi đi
—————–

If you want to learn Đời Hư Ảo guitar chords, you need to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only lack tiny adjustments. Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart.

By the way, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just use search menu in this place, you may search it by song title or by the artist.
Enjoy!