Đoạn tình 3 played in guitar maybe one of your favourite song. Not only hearing the song but you can play “Đoạn tình 3 by ” using guitar too. Yes .. this song by can also be played by that instrument. But, before that, you must know its guitar chords.

When you are looking for Đoạn tình 3 guitar chords, you already visit to the right web.

Yups, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play that music.

“Đoạn tình 3” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Đoạn tình 3 by Guitar Chords

1. Bóng [Am] tối bủa vây hồn [C] ai
Đêm [Dm] sâu tôi chôn một [Am] cuộc tình
Này [Em] em giờ đây tôi [Dm] biết
Thế [G] nào là nỗi đau khi rời [E7] nhau

Em [Am] yêu thế nào là [Dm] tình?
Chẳng [G] lẽ tình là thù oán [C] hận sâu
[Dm] Ai cắt đứt tình [Am] tơ
Cho [G] lệ này tôi xin uống [C] cạn
Và tình [E7] này xin trả về [Am] em

ĐK: Đêm [Am] sâu tôi chôn một [Dm] cuộc tình
Tình vốn là [C] tơ nên tình [E] hờ
Em thường gọi đó là tình [E7] yêu

Đêm [Am] nay tôi chôn một [Dm] cuộc tình
Nào [G] ngỡ tình chỉ là đầu [C] môi
Khi cuộc [E7] đời vốn là giấc mộng
Và chúng mình chỉ là cơn [Am] mơ

2. Nước [Am] mắt của riêng mình [C] ai
Đêm [Dm] thâu tôi ôn lại [Am] chuyện tình
Này [Em] em làm sao tôi [Dm] biết
Thế [G] nào để ta giữ được [E7] nhau

Em [Am] ơi thế nào là [Dm] tình
Chẳng [G] lẽ tình là dẫm nát [C] đời nhau
[Dm] Say ta nâng chén rươu [Am] cay
Chén rượu [G] này đêm nay uống [Em] cạn
Và tình [E7] này xin trả về [Am] em
—————–

If you want to learn Đoạn tình 3 guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

Btw, you may also search for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this web.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this site, you can find it by song title or by the artist.
Have Fun!