Điều tôi có thể in guitar acoustic version maybe one of your favourite music. Not only enjoying the song but you can play “Điều tôi có thể by Lê Đức Hùng” using guitar too. Yes .. this music by may also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

When you are looking for Điều tôi có thể guitar chords, you just visit to the best web.

Yeah,Ya, guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it. The more you practice, the easier guitar will feel to play the song.

“Điều tôi có thể” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Điều tôi có thể by Lê Đức Hùng Guitar Chords

1. Truyền hình đưa [Am] tin, một [C] người thiếu phụ mất [F] chồng [A7]
Giờ lại mất [Dm] thêm đứa [G] con duy nhất thân [C] thương [E7]
Bởi chính bàn [Dm] tay kẻ [C] cướp vô tâm hung [E7] tàn
Bởi chính lòng [B7] tham vực sâu đen tối thăm [E7] thẳm.

2. Tôi đã lắng [Am] nghe lời [C] người quá phụ tỏ [F] bày [A7]
Bên chiếc quan [Dm] tài của [G] người con trai dấu [C] yêu [E7]
Tôi thật sự bất [G] ngờ trước lời tha thứ kẻ sát [C] nhân
Trước lời chúc bình [B7] an và lời nguyện [E7] xin cho kẻ cướp [Dm] ấy hối tâm đổi [Am] đời.

ĐK:
Tôi chưa một [Am] lần đau buồn như [C] thế
Nhưng tôi cảm [F] được nỗi mất mát ê [E7] chề
Tim tôi choáng [Dm] ngợp trước tấm [G] lòng bao dung trời [C] bể [E7]

Xin cho tôi một [Am] lần biết chân tình tha thứ
Dẫu biết những mất [C] mát đâu có thể đắp [F] bù
Tôi xin dâng cuộc [E7] đời chút tấm lòng theo [Dm] chị
Ráng tin vào tình [C] yêu cứu rỗi đời [E7] nhau

Tôi mong sao đời [Am] mình thứ tha người như thế
Giữa đắng đót chát [C] chúa biết nói lời mến [F] yêu
Xin cho tôi một [E7] đời cố thắp lời hy [Dm] vọng
Vững tin vào tình [C] yêu [E7] cứu rỗi đời [Am] nhau.
—————–

If you want to be master of Lê Đức Hùng Điều tôi có thể guitar chords, you have to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minors of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just click search menu in this web, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!