Điếu Thuốc Tàn played in guitar can be one of your liked song. Not only hearing the music but you can play “Điếu Thuốc Tàn by Vũ Hải” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that device. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Điếu Thuốc Tàn guitar chords, you’ve visit to the best site.

Yeah,Ya, guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the smooth guitar will feel to play that song.

“Điếu Thuốc Tàn” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Điếu Thuốc Tàn by Vũ Hải Guitar Chords

[Am]Dòng đời trôi nỗi lênh [Em]đênh
Giàu sang [F]mới đó nhưng [Am]giờ ta chẳng còn [Dm]chi
[G]Cuộc đời này nhiều khi đổi [Em]thay chẳng biết đâu [Am]lường
[F]Tiền có đây nhưng [D7]rồi tiền mất ngỡ [G]ngàng [Em]
 
[Am]Bạn bè nay cũng xa [Em]ta
Ngày xưa [F]sớm tối vui [Am]buồn sướng khổ cùng [Dm]nhau
[G]Giờ thì mình nghèo sơ, bạn [Em]trông ánh mắt khinh [Am]thường
[F]Thời thế cho ta tường rõ mặt tình [C]thân
 
[Dm]Giờ mình [G]nghèo thế [Am]nhưng câu này chưa [C]chắc
[Am]Bạc tiền thì đôi [G]tay làm ra dễ [Am]thôi
[Am]Nhưng tình [Em]thân nghĩa [Am]nhân đâu mà đi [Dm]tìm
[G]Luôn tính toan bạc tiền thì chẳng bền [Em]lâu
 
Chán ngán [Am]bạn bè sợ tiếng anh [Em]em
Ngày xưa [F]điếu thuốc chúng [Am]mình kéo một vài [Dm]hơi
[G]Nay mình chẳng còn chi thì [Em]anh vứt điếu thuốc [Am]tàn
[F]Cười mỉa mai khinh [G]thường ra điều dạy [C]khôn
—————–

If you wanna learn Vũ Hải Điếu Thuốc Tàn guitar chords, you should to look at the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we take all major chords is that the minor versions of any of these chords only require tiny adjustments. Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart.

Btw, you may also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this place.
Looking for another guitar chords? Simple .. just use search menu in this web, you can find it by song title or by the artist.
Enjoy!