Điều buồn tênh in guitar acoustic version might be one of your favourite song. Not only hearing the music but you can play “Điều buồn tênh by Kai Đinh” using guitar too. Yes .. this song by may also be played by that instrument. But, first thing, you must know its guitar chords.

Whether you are looking for Điều buồn tênh guitar chords, you already visit to the best website.

Yeah,Ya, guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you practice, the simple guitar will feel to play Điều buồn tênh song.

“Điều buồn tênh” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Điều buồn tênh by Kai Đinh Guitar Chords

1. [Am] Ngồi xuống [G] đây [F] nhìn mây [C] bay
[Dm] Ngồi xuống [C] đây vọc [E] lá trên [E7] tay
[Am] Ngày ấu [G] thơ [F] từng hay [C] mơ
[Dm] Đâu có [C] ngờ mọi [E] điều giờ tan [E7] vỡ.

2. [Am] Cơm áo [G] gạo tiền, [F] bao nhiêu [C] muộn phiền
[Dm] Cuộc sống [C] chật chội, [E] niềm tin vỡ [E7] đôi
[Am] Khao khát [G] một ngày [F] tình yêu sẽ [C] về đây
[Dm] Cuộc sống [C] này có [E7] khi nào thơ [Am] ngây.

[Am] Life’s [G]
[F] So [C] sad
[Dm] Why do we [C] have to [E] get [E7] mad
[Am] Life’s [G]
[F] So [C] sad
[Dm] Why do we [C] have to [E7] get [Am] mad

ĐK:
[Am] Đôi khi anh [G] mơ về [F] nơi rất [C] xa
Bồ công [Dm] anh sẽ [C] bay sẽ [E] bay đi [E7] mãi
Chuyện đôi [Am] ta cũng [G] như là [F] một khúc [C] ca
[Dm] Cứ hát [C] lên rồi [E] trôi đi [E7] xa.

Khi [Am] đó chúng [G] ta còn [F] quá nhỏ [C] bé
Cuộc [Dm] đời có [C] gì để [E] lo sợ [E7] thế
Rồi đến [Am] lúc lớn [G] lên thì [F] mới hiểu [C] ra
Cuộc [Dm] đời vốn [C] là một [E7] điều buồn [Am] tênh.

[Am] Ngày thơ bé [G] rong chơi
[F] Ngỡ còn nhau mãi trong [C] đời
[F] Mà đâu có ngờ [Dm] mọi điều tra vỡ
[Am] Tình yêu mãi mãi là giấc [E7] mơ.
—————–

If you want to be master of Kai Đinh Điều buồn tênh guitar chords, you should to learn the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minors of any of these chords just require tiny adjustments. Every of those minor chords is completely based on its major counterpart.

By the way, you can also look for another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this website.
Looking for another guitar chords? Easy .. just use search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!