Di Tìm Gi played in guitar might be one of your loved music. Not only enjoying the song but you can play “Di Tìm Gi by ” using guitar too. Yup .. this music by can also be played by that instrument. But, before that, you need to know its guitar chords.

Whether you are searching for Di Tìm Gi guitar chords, you already come to the perfect website.

Yups, guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it. The more you proceeding, the simple guitar will feel to play the music.

“Di Tìm Gi” guitar chords has rhythm and included in “” album.

Di Tìm Gi by Guitar Chords

Bao năm tháng [G]qua anh đi rất [Em]xa
Cứ muốn tìm [Am]ra một người bên cạnh yêu [D]thiết tha
Không ngờ anh [G]được thấy em không ngờ anh [Em]được biết tên
Nhập số [Am]lấy instagram và biết [D]nốt email của em
 
Em không giống [G]ai That’s right! That’s [Em]right
Nụ cười cứ [Am]thế trên bờ môi là vì những [D]lúc bên anh mà thôi
Tìm nơi chốn [G]đâu từ nơi bắt [Em]đầu
Vì [Am]chúng ta thuộc về nhau DI to the [D]GI
 
Tìm một nguồn ánh [G]sáng đấy chạy vào chiều không [Em]gian ấy
Chính nơi này đây [Am]bắt đầu chúng ta thuộc về [D]nhau
Try to find that [G]real love tìm một người anh [Em]đã mong chờ rất [Am]lâu
Từ rất [D]lâu oh baby baby
 
[G]Di-Gi you and me [Em]Di-Gi sao đúng ý
[Am]Di-Gi sao phải nghĩ [D]You are my destiny
[G]Di-Gi you and me [Em]Di-Gi sao đúng ý
[Am]Di-Gi sao phải nghĩ [D]Tìm thấy em rồi, oh ba[G]be
 
Verse 2
Bên nhau có [G]nhau yêu nhau rất [Em]lâu
Mình chắc [Am]chắn là thuộc về nhau Because we [D]love each other soooo
Em ơi em [G]à, biết không? Anh yêu em [Em]nhiều, biết không?
Dù nắng [Am]nóng hay mưa ngày đông em vẫn [D]có anh luôn chở che qua bão giông
 
Tìm một nguồn ánh [G]sáng đấy chạy vào chiều không [Em]gian ấy
Chính nơi này đây [Am]bắt đầu chúng ta thuộc về [D]nhau
Try to find that [G]real love tìm một người anh [Em]đã mong chờ rất [Am]lâu
Từ rất [D]lâu oh baby baby
 
[G]Di-Gi you and me [Em]Di-Gi sao đúng ý
[Am]Di-Gi sao phải nghĩ [D]You are my destiny
[G]Di-Gi you and me [Em]Di-Gi sao đúng ý
[Am]Di-Gi sao phải nghĩ [D]Tìm thấy em rồi, oh ba[G]be
—————–

If you want to be master of Di Tìm Gi guitar chords, you should to understand the 5 major chords, C major, A major, G major, E major, and D major. The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords only require few adjustments. Every of those minor chords is fully based on its major counterpart.

Fyi, you can also find another musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords in this site.
Wanna play another guitar chords? Easy .. just click search button in this place, you can search it by song title or by the artist.
Enjoy!